KONYALI UN FABRİKATÖRLERİAnadolu ve Rumelinin mazlum ve mağdur insanları eskiden de sermaye ile müteşebbis sıkıntısı içindeydi. Ne yapsınlar, üretim ve ticaret ekalliyetin elinde, onlara kala kala askerlik ve çobanlık kalmış. İşte böyle un fabrikası açanlar bile örnek alınacak fabrikatörler olarak ilan ediliyor.
 
1912 Şehbal gazetesi.
 

 
ŞAYAN-I İMTİSAL FABRİKATÖRLER

Küçük bir müjde-i faaliyet ki inşallah pek büyükleri için ibtida ve intibah olur. Resimlerini maalmemnuniye derc ettiğimiz şu dört mütevazı zat-ı muhterem sağdan itibaren sıra ile: Arabacızade Hasan, Kitapçızade Kamil, Hacıosmanzade Hacı Rüşdü, Tutaşızade Osman Efendilerdir. Bunlar Konya’da altı bin liralık bir sermaye-i müşterek ile un fabrikacılığına başlayarak şimdi sermayelerini birkaç misline iblağ etmişlerdir. Her vilayette bu nev‘ teyakkuz başlasa şüphesizdir ki onun muhassalası yer altında ve yer üstünde uyuklayan –canlı cansız- hazainimizin mazhar-ı ba‘s olmasıyla tecelli edecektir!

KONYA'DAN BİR HİKAYE-İ MUVAFFAKİYYET

Yorumlar