ALEMDAR CADDESİ


Sultanahmet'ten Gülhane Parkı'na inen tramvay yolunun 1900'lerin başı ile günümüzdeki görünümü. Caddenin Zeynep Sultan Camii tarafına genişletilmesi ile cami haziresinin yarısı yola gitmiş, birçok mezar taşı tahrip edilmiştir. Bugün tramvay yolu ortasındaki abidevi çınar ağacının eskiden Zeynep Sultan Camii haziresi içinde bulunduğu görülüyor. Bu istimlak işi Cemil Paşa'nın [Topuzlu] şehreminliği vaktinde gerçekleştirilmiştir

Yorumlar