İNEGÖL VERGİ DEFTERİ - 1847

Sinan ÇULUK

İnegöl'den 1847 senesinde tahsil edilen verginin kayıtlı olduğu defter Osmanlı Arşivi'nde korunmaktadır. Vergi mükelleflerinin gücüne göre sınıflandırmaya gidilmiş, en üst dilimden Cuma Mahallesi için 300 kuruş vergi tahsil edilmiştir. Cuma
Mahallesi'nde 161 hane reisi vergi mükellefi olarak kayıtlıdır. Diğer mahalle ve köylerin de kayıtlı olduğu bu defterden çok ayrıntılı istatistiki sonuçlar çıkıyor. O tarihte Cuma Mahallesi'nde sakin olan dedelerimizin isimleri ilginizi çeker umuduyla.


İNEGÖL VERGİ DEFTERİ 1847
CUMA MAHALLESİ 
 
 


Sıra No-Sınıfı- Vergi Mükellefi Hane Reisi- Vergisi kuruş
1. 1 Sadıkzâde Mehmed Ağa 300
2. 1 Şenbelzade Hacı Ahmed Ağa 300
3. 1 Çukadarzâde İbrâhim Ağa 300
4. 1 Kumaş Damadı Hüseyin Ağa 300
5. 1 Hekimzâde Hacı Ahmed Ağa 300
6. 2 Vekiloğlu İbrahim Ağa 255
7. 2 Mürselzâde İbrahim Ağa 255
8. 2 Kengerzâde Süleymân Ağa 255
9. 2 Hacı İbrâhim Ağa 255
10. 2 Hacı Ahmedoğlu Ahmed Ağa 255
11. 2 Cinoğlu Hasan Ağa 255
12. 2 Berber Gani Mustafa 255
13. 3 Hacı Salih Efendi 195
14. 3 Eskici Damadı Hüseyin Usta 195
15. 3 Enfiyeci Ali Molla 195
16. 3 Hacı Hatib Ahmed Efendi 195
17. 3 Helva Hasan oğlu Mehmed 195
18. 3 Hacı Durmuş oğlu İbrahim 195
19. 3 Otuzbiroğlu Mustafa 195
20. 3 Helva Hasan oğlu İbrahim 195
21. 3 Mihrioğlu Mehmed 195
22. 4 Muhtar Hacı Ahmed Ağa 145
23. 4 Kurşunlu Mehmed 145
24. 4 Kasap Mustafa oğulları Emin ve Ali 145
25. 4 Cenanzâde Mehmed Ağa 145
26. 4 İsmail Beşe oğlu Halil 145
27. 4 Hafız Hasan Efendi 145
28. 4 Hacı Karamustafaoğulları Salih 145
29. 4 Küçük Hacı Ali 145
30. 4 Es-Seyyid Edhem Efendi 145
31. 4 Çukadarzâde Salih Ağa 145
32. 4 Debbağ Cafer Ağa 145
33. 4 Hacı Ahmed oğlu Emin 145
34. 4 Akhisarlıoğlu İbrahim 145
35. 4 Berber Halil Usta 145
36. 4 Kaymakçı Musa oğlu Halil 145
37. 4 Benlioğlu Mehmed ve Mustafa 145
38. 4 Yetimoğulları Ali ve Hasan 145
39. 4 Gazi Boşnak Ahmed 145
40. 5 İsmail Beşe oğlu Hacı Ali 135
41. 5 Kahveci Molla Musa 135
42. 5 Hacı Ali oğlu Mustafa 135
43. 5 Semerci Hacı Mehmed 135
44. 5 Adabinnili Süleyman 135
45. 5 Hacı Molla oğlu İbrahim 135
46. 5 Hacı Molla oğlu Hacı Mehmed 135
47. 5 Hatib bekârı Mustafa 135
48. 5 Köseoğlu Mehmed 135
49. 5 Kalaycı Mustafa Beşe oğlu Hasan 135
50. 5 Kalkancıoğlu Süleyman 135
51. 5 Dikicioğlu Ali 135
52. 6 İbrahim Usta damadı oğulları Hüseyin ve İbrahim 110
53. 6 Parmaksızoğlu Ali'nin Ahmed 110
54. 6 Saraçoğlu Mustafa 110
55. 6 Ekmekçi Abdullah 110
56. 6 Cafer Ağa oğlu Mehmed 110
57. 6 Hacı Ali oğlu Ali Fevzi 110
58. 6 Sünnetçi Ahmed Usta 110
59. 6 Terzioğlu Süleyman zevcesi 110
60. 6 Mavişoğlu Hacı İbrahim ve karındaşı Hafız Hüseyin ve Ahmed 110
61. 6 Demirci Musa 110
62. 6 Hiloğlu Emin 110
63. 6 Yakub Efendi 110
64. 6 Terzioğlu Veli bedeli Abdullah 110
65. 6 Deli Süleyman damadı Koca Halil ve kaynı Mustafa 110
66. 6 Karaselük oğlu Mustafa 110
67. 6 Hacı Durmuş oğlu Molla Mehmed 110
68. 6 Balta Mehmed 110
69. 6 Mihrioğlu Ali 110
70. 6 Tıfli Hasan oğlu Mustafa 110
71. 7 Bacakoğlu Mestan 95
72. 7 Bacakoğlu Edhem 95
73. 7 Mustafa Molla 95
74. 7 Feyzioğlu Mehmed 95
75. 7 Seyisoğulları Ahmed ve İsmail 95
76. 7 Dağlı Hasan Dayı 95
77. 7 Akyeğeni Molla Mehmed 95
78. 7 Bakkal Kör Hasan 95
79. 7 Katırcı Hasan oğlu Mustafa 95
80. 7 Çamurlu bedeli Hüseyin 95
81. 7 Parmaksız İbiş oğlu Ali 95
82. 7 Kalkancıoğlu Veli 95
83. 7 Kaymakçı Mahmud Bedreli Ali 95
84. 7 Dığdı damadı Molla Mehmed 95
85. 7 Kadıyoran damadı Mustafa 95
86. 8 Osman Ağa oğlu Halil zevcesi 75
87. 8 Koca Ali oğlu Mustafa 75
88. 8 Nizam Halil 75
89. 8 Çitlili Hasan oğlu Halil 75
90. 8 Muhzır Hacı İsmail ve oğlu Ömer 75
91. 8 Aşçı damadı Halil İbrahim 75
92. 8 Yağmaz damadı Mustafa 75
93. 8 Şerbetçi Said 75
94. 8 Kasap Yusuf 75
95. 8 Yörükoğlu İbrahim 75
96. 8 Çitlili Hüseyin oğlu İsmail 75
97. 8 Hacı Ali oğlu İsmail 75
98. 8 Mehmed Alemdar 75
99. 8 Çukadarzade Mehmed Ağa 75
100. 8 Müftü damadı Ahmed 75
101. 9 Dağlı Mehmed Dayı 65
102. 9 Sarı Hüseyin zevcesi 65
103. 9 Boşnakoğlu Osman 65
104. 9 Berber İsmail 65
105. 9 Börekçioğlu Halil Usta 65
106. 9 Çolak Ahmed oğlu Halil 65
107. 9 Aliamcaoğlu Kara Mehmed 65
108. 9 Hacıömeroğlu kerimesi 65
109. 9 Kaşıkçıoğlu Hüseyin 65
110. 9 Terzi Osman Usta 65
111. 9 Kelek Mehmed 65
112. 9 Mazlumzade Mustafa 65
113. 9 Çubukçu Mehmed Usta 65
114. 9 Kalcıoğlu Molla Ömer 65
115. 9 Mehmed Alemdar oğlu Ali 65
116. 10 Eskici Yakub oğlu Emin 45
117. 10 Çoban Emin 45
118. 10 Nizam Ali 45
119. 10 Dağlı İbrahim oğulları Ali ve Halil 45
120. 10 Süleyman Ağa zevcesi 45
121. 10 Attar Ahmed Ağa 45
122. 10 Eğriboyunoğlu Molla Ömer 45
123. 10 Hacı Durmuş oğlu Hasan 45
124. 10 Hace Ömer Efendi 45
125. 10 Dağlı Mehmed Kethüda 45
126. 10 Bedreli Hüseyin oğlu Ali 45
127. 10 Bedreli Ali oğlu Mehmed 45
128. 10 Bekar Halil oğlu Ahmed 45
129. 10 Hacı İbrahim Efendi 45
130. 10 Hoppa damadı Ahmed 45
131. 10 Hamzabeyli Emin oğlu Hüseyin 45
132. 10 Enfiyeci Bekârı oğlu Mehmed 45
133. 10 Akalioğlu Koca Halil 45
134. 10 Sığırtmaç Ahmed 45
135. 10 Topalismailoğlu zevcesi 45
136. 10 Kabasakal zevcesi 45
137. 10 Debbağ Hacı Mehmed yeğeni Mustafa 45
138. 10 Cinoğlu Mestan 45
139. 10 Çakıroğlu Ali 45
140. 10 Korucu Nizam Mehmed 45
141. 10 Hamamlı damadı Ali 45
142. 10 Zenneci Ömer 45
143. 11 Tuzluoğlu Halil 35
144. 11 Kıranoğlu Mehmed 35
145. 11 Satılmış oğlu Mestan 35
146. 11 Çoban Osman 35
147. 11 Hacı Ali oğlu Emin 35
148. 11 Çolak Süleyman 35
149. 11 Aşık Cafer oğlu İdris 35
150. 11 Dikicioğlu Osman zevcesi 35
151. 11 Arık İbrahim 35
152. 11 Kamer Mehmed 35
153. 11 Çolak Halil 35
154. 11 Karabacakoğlu Ahmed 35
155. 11 Tabur bekârı İbrahim 35
156. 11 Laz Ali Beşe bedeli Mustafa 35
157. 11 Otuzbiroğlu İsmail 35
158. 11 Kakalakoğlu Ali 35
159. 12 Zenneci Bayram 26
160. 12 Deli Ahmed zevcesi 25
161. 12 Gülbe Hatun 25
 
 
İNEGÖL VERGİ DEFTERİ 1847
YENİCE MAHALLESİ

İnegöl Vergi Defteri’nden Yenice Mahallesi sakinlerinin kayıtlarını da sunuyorum. Toplam 89 vergi mükellefi kayıtlıdır.
Bu paylaşımlarımla bir kişinin bile ilgilenmesi durumunda maksat hâsıl olmuş demektir.
Bana soruyorlar, neden bunları şimdi yayınlıyorsun.
Cevabım budur ki; Zaman geçiyor, büyüklerimiz aramızdan ayrılıyor. Nakilci bir geleneğin olduğu ve bu listelerdeki şahısları belleklerinde tutan insanlar aramızdan ayrıldıkça, yeni nesil biz kimiz, nereden geldik sorularının cevabını bulacağı büyüklerinden mahrum kalıyor. Önümüz bayram, büyüklerle bayramlaşmaya gidildiğinde belki bir-iki kişi bu listelere göre aslını-neslini sorar, danışır da ipin ucunu bir yerlerden yakalar. Umarım faydalı olur…
 
 
 
 Sıra No- Sınıfı -Vergi Mükellefinin İsmi -Kuruş
1 1 Hacı Veli Ağa 345
2 2 Ayanoğlu Hacı Mehmed 300
3 2 Hacı İbrahim Ağa 300
4 2 Hacı Hüseyin Ağa 300
5 2 Hacı Veli Efendi 300
6 2 Civelek İsmail 300
7 3 Ortakçıoğlu Ali 235
8 3 Manisalı Hafız Hasan Ağa 235
9 3 Demirci Hacı Mehmed oğlu Halil 235
10 3 Demirci İbrahim 235
11 3 Hayrullah damadı Süleyman 235
12 3 Debbağ Hacı Mehmed 235
13 3 Hacı Halil Ağa’nın Mehmed Ağa 235
14 3 Nalband Mustafa Ağa 235
15 4 Muytap Salih Dayı 185
16 4 Hacı Halil Efendi 185
17 4 Beytioğlu Osman 185
18 4 Alişanoğlu İsmail 185
19 5 Kalaycı Mustafa 145
20 5 Aşçı Mehmed 145
21 5 Hacı Ahmed oğlu Abdullah 145
22 6 Hacı Mehmed oğlu İbrahim 110
23 6 Molla Süleyman 110
24 6 Tokatlıoğlu Mustafa 110
25 6 Kundakçıoğlu Mehmed 110
26 6 Koca Halil oğlu Mustafa 110
27 6 Hacı Veli Ağa oğlu İbrahim 110
28 6 Dağlı Ali Dayı 110
29 6 Kovacıklı Köse Halil 110
30 6 Hasan Beşe oğlu Mustafa 110
31 7 Muytab Mehmed 70
32 7 Berber Sağır bedeli Hasan Efendi 70
33 7 Hacı Molla Mustafa 70
34 7 Raşid Ağa 70
35 7 Berber Arif oğlu Ali 70
36 7 Dabancacıoğlu Süleyman 70
37 7 Leblebici Hasan 70
38 7 Karahisarlı Osman 70
39 7 Helvacı Kavas Mustafa 70
40 7 Uzun Ali oğlu İbrahim 70
41 7 Değirmenci Veli oğlu Ali 70
42 7 Tülekoğlu Hafız Ahmed 70
43 7 Derebeyi Halil Ağa 70
44 7 Uzun Ali oğlu Halil 70
45 7 Paşa damadı Süleyman Efendi 70
46 7 Postacı Mehmed 70
47 7 Demirci Kaya Ali 70
48 8 Keçeci Cafer oğlu Mustafa 45
49 8 Kabakçıoğlu Ahmed 45
50 8 Küçük Halil oğlu Mustafa 45
51 8 Karındaş Salih 45
52 8 Sarı Mustafa oğlu Ahmed 45
53 8 Beyti oğlu Ali 45
54 8 Kozlucalı Hasan oğlu Hüseyin 45
55 8 Kocabaş Mustafa 45
56 8 Vekilharcoğlu Mustafa 45
57 8 Mısdık 45
58 8 Çanak damadı Mustafa 45
59 8 Baba Mehmed 45
60 8 Leblebici Hafız Ahmed 45
61 8 İdris Alemdar 45
62 8 Adabinnili Mehmed 45
63 8 Mumcu Hacı Mehmed 45
64 8 Celep bedeli Hasan 45
65 8 Emin Kavas 45
66 9 Sarımustafaoğlu Halil damadı Ahmed Bey 20
67 9 Sağır Hüseyin 20
68 9 Kozlucalı Hasan 20
69 9 Hacı Ahmed zevcesi 20
70 9 Hacı Veli Efendi bekarı Mehmed 20
71 9 İnönülü bedeli Ali Osman 20
72 9 Helvacı Kadir 20
73 9 Koca Ali 20
74 9 Kazanalmaz Ali 20
75 9 Hacı Hasan Efendi 20
76 9 Semerci Abidin zevcesi 20
77 9 Topal Mehmed zevcesi 20
78 9 Eskici Mehmed zevcesi 20
79 9 Nalband Mehmed 20
80 9 Ortaköylü Koca Ali 20
81 9 Molla Mehmed zevcesi 20
82 9 Kürtoğlu zevcesi 20
83 9 Ortakçı bekârı Mehmed 20
84 9 Kara Mustafa 20
85 9 Çoban Osman 20
86 9 Nizam Halil 20
87 9 Onsekiz zevcesi 20
88 9 Leblebici Ali Molla 20
89 10 Ahmed Efendi kerimesi Fatma Hatun 14
 
 
 
 
 
İNEGÖL VERGİ DEFTERİ 1847
SİNANBEY MAHALLESİ
Sırano -Sınıfı -Vergi Mükellefinin İsmi -Kuruş
1 1 Mazlum Ağazade İsmail Ağa 315
2 1 Çörekçizade İsmail Ağa 315
3 1 Kaşıkçızade Mehmed Ağa 315
4 2 Attar Hacı Hasan Ağa 300
5 2 Emin Efendizade Mustafa Ağa ve Hurşid Ağa 300
6 3 Abdülfettahoğlu Hacı Ali Ağa 205
7 3 Pabuççu Hacı Mehmed Usta 205
8 3 Hacı Ali oğlu Hacı Hüseyin 205
9 3 Ali Ağazade Ali Bey 205
10 3 Debbağ Hacı Ahmed Ağa 205
11 3 Tavşanlılı Hacı Mehmed Usta 205
12 3 Dığdıoğlu Hüseyin Ağa 205
13 3 Attar Ahmed Efendi 205
14 3 Yörükoğlu Ali 205
15 3 Kurdoğlu Mustafa 205
16 3 Softa Ali Molla 205
17 3 Demirci Ali Usta 205
18 3 Cüce Ali Dayı 205
19 4 Mercimekoğlu Halil 175
20 4 Yüzbaşı Tekaüd Ali Ağa 175
21 4 Hacı Abdülkadir oğlu Mustafa 175
22 4 Mirasyedioğlu Hacı Halil 175
23 4 Abdüllatifoğlu Hacı İsmail Ağa 175
24 4 Çitlili Deli Mustafa 175
25 4 Berber Sütçüoğlu İbrahim 175
26 4 Mahmud damadı Hüseyin 175
27 4 Kumdakçıoğlu Mehmed 175
28 4 Adabinni karyeli Usta Mehmed 175
29 4 Yerli Mehmed Ağa 175
30 4 Yağcıoğlu Mustafa 175
31 4 Salih Kethüda oğlu Mehmed 175
32 4 Hacı Yusuf oğlu Aliş 175
33 5 Abdaloğlu Ali 150
34 5 Katibzade Ahmed Efendi 150
35 5 Şerbetçi Hacı Mehmed 150
36 5 Hacı Ahmed oğlu Ahmed Ağa 150
37 5 Debbağ Halil Kavas 150
38 5 Hafız İbrahim 150
39 5 Hacı Halil Ağa oğlu Abidin 150
40 6 Hacı Ali oğlu Hasan Ağa 120
41 6 Kalkancıoğlu Ali Osman 120
42 6 Oruç damadı Osman 120
43 6 Hamamcı Bayrakdaroğlu İsmail 120
44 6 Yörükoğlu Mehmed 120
45 6 Katiboğlu Ali Molla 120
46 6 Helvacı Ahmed 120
47 6 Helvacı Abdülkadir 120
48 6 Molla Ömer oğlu Hüseyin 120
49 6 Katiboğlu Hüseyin 120
50 6 Katiboğlu Halil 120
51 7 Menzilci bedeli Hüseyin Ağa 100
52 7 Muhzıroğlu Halil Ağa 100
53 7 Oruçoğlu Ahmed 100
54 7 Terzioğlu Durmuş 100
55 7 İçelli Hafız Ahmed Efendi 100
56 7 Karak Hasan oğlu Ali 100
57 7 Karalarlı Ahmed 100
58 7 Abdurrahman oğlu Hasan 100
59 7 Yörük Osman 100
60 7 Çitlili İbrahim 100
61 7 Boyundurukçuoğulları Ali ve Mürsel 100
62 7 Hafızoğlu Halil 100
63 7 Yeğnioğlu Halil 100
64 7 Abdülaziz Molla 100
65 7 Topal Ali damadı Mustafa 100
66 8 Hacı Mehmed Ali oğlu Hafız Ahmed Efendi 70
67 8 Hacı Osman 70
68 8 Kurşunlulu Abdullah 70
69 8 Halil Hoca oğlu Yörük Osman 70
70 8 Hacı Yusuf Ağa oğlu Ali 70
71 8 Akbıyıkoğlu Mustafa 70
72 7 Feyzi damadı Mehmed 70
73 7 İshak Paşa Cami- i Şerifi imamı Hacı Hafız Hüseyin Efendi 70
74 7 Abdüllatif oğlu Mehmed 70
75 7 Hacı Yusuf oğlu Ahmed 70
76 7 Mahmud oğlu Mehmed 70
77 7 Ömer Efendi bedeli Hacı Ahmed 70
78 8 Sepetoğlu Mustafa 60
79 8 Alibey karyeli Mehmed 60
80 8 Conguloğlu Halil 60
81 8 Demirci Hasan Kalfa 60
82 8 Deydinlerli Bayram 60
83 8 Akhisarlı Halil Bey 60
84 8 Hacı Hasan oğlu Ahmed 60
85 8 Hoca Halil bedeli Mehmed Efendi 60
86 8 Kasap Osman oğlu İsmail 60
87 8 Muytap İbrahim 60
88 8 Tosyatlıoğlu Halil 60
89 8 Dığdıoğlu Mehmed 60
90 8 Yetimoğlu İbrahim 60
91 8 Vekilharc Mehmed Ağa 60
92 8 Kürt Osman 60
93 8 Debbağ Hacı Hafız Efendi 60
94 8 Mukayyid-i sabık Hüseyin Efendi 60
95 8 Emin Kethüdanın 60
96 8 Sarı Ali oğlu Ahmed 60
97 8 Çilingir Abdurrahman 60
98 8 Mumcu İbrahim 60
99 8 Menzilcioğlu Çavuş Mustafa 60
100 8 Hacı Edhem 60
101 8 Kahveci Mustafa Çavuş 60
102 8 Saraçoğlu Ali 60
103 8 Uzunoğlu Mustafa 60
104 8 Kadimi karyeli Mehmed Efendi 60
105 8 Kara Ali bedeli Mehmed 60
106 8 Mehmed Bey oğlu Ahmed 60
107 8 Helvacı Ali Fevzi oğlu Halil ve Mehmed 60
108 9 Karaveziroğlu Ahmed 50
109 9 Berber Hacı Ali 50
110 9 Katiboğlu Salih 50
111 9 Pabuççu Himmet damadı Mehmed 50
112 9 Babasultanlı Emrullah 50
113 9 Musa oğlu Mustafa 50
114 9 Doma karyeli Hasan 50
115 9 Emir Hüseyin oğlu Ali 50
116 9 Kahveci İsmail 50
117 9 Mehmed Ağa bekârı Dağlı Hasan 50
118 9 Çoban Abdullah oğlu Salih 50
119 9 Şallak Hasan Ağa 50
120 9 Mizallı (Muzallı) Hüseyin 50
121 9 Çekmezoğlu Ali 50
122 9 Çelenkoğlu Hüseyin 50
123 9 Namazkılanoğlu Mustafa 50
124 9 Nizam Abdullah 50
125 9 Bekâr Halil oğlu Yakup 50
126 9 Salih Kethüda oğlu Ömer 50
127 9 Katiboğlu Ahmed 50
128 9 Bacaksız İsmail oğlu Mehmed 50
129 9 Salih Kethüda oğlu Salih 50
130 9 Bedreli Deli Halil 50
131 9 Bacakoğlu Mustafa 50
132 9 Kaşıkçıoğlu Ali 50
133 9 Küçük damadı Osman 50
134 9 Mizallı (Muzallı) Osman oğlu Ahmed 50
135 9 Çepnioğlu Mehmed Ağa 50
136 9 Dağlı Hasan oğlu Ahmed 50
137 10 Pabuççu Mustafa oğlu Mehmed 32
138 10 Nizam Halil 32
139 10 Alibey Karyeli Hacı Ahmed Efendi 32
140 10 Munsıfoğlu Kara Mustafa 32
141 10 Abdülfettahoğlu İsmail 32
142 10 Kırcalıoğlu Ali 32
143 10 Deli Süleyman 32
144 10 Menzilcioğlu Halil 32
145 10 Kozlucalı Mehmed Dayı 32
146 10 Tahir Efendi 32
147 10 Çakal Ahmed Ağa 32
148 10 Muhzıroğlu Ahmed 32
149 10 Kurşuncu İbrahim 32
150 10 Katibzade Halil Efendi 32
151 10 Şemginoğlu Mustafa 32
152 10 Salih Kethüda oğlu İsmail 32
153 10 Sarı Ali oğlu İbrahim 32
154 10 Kör Osman oğlu Mehmed 32
155 10 Binamaz kaynı Mustafa 32
156 10 Bekâr Halil oğlu Ali 32
157 10 Eymirli Kethüda Koca Ali 32
158 10 Kara Salih oğlu Salih 32
159 10 Topal Bekir 32
160 10 Çekmezoğlu Mehmed 32
161 10 Kara Salih oğlu Ali 32
162 10 Muhzır Hacı Ali 32
163 10 Arif Ağa damadı Kayalı Ahmed 32
164 10 Ömer Kavas oğlu Mehmed 32
165 11 Zeybek imamı Süleyman 32
166 11 Debbağ Köse Hüseyin oğlu Mehmed 32
167 11 Osman Kalfa 15
168 11 Tellak İbrahim 15
169 11 Değirmenci Halil 15
170 11 Hacı İbrahim Ağa zevcesi 15
171 11 Aşçı zevcesi 15
172 11 Köse Hüseyin zevcesi 15
173 12 Solakoğlu Halil 140
174 12 Mercanoğlu Ali 140
175 13 Keçilioğlu Usta Ahmed 100
176 13 Çalıkoğlu Ali 100
177 13 Karabaş Mehmed 100
178 13 Öksüz Hüseyin 100
179 13 Hacı Hasan oğlu Hüseyin 100
180 14 Hacı Hasan oğlu Mustafa 50
181 14 Conguloğlu Hasan 50
182 14 Çiloğlu Mehmed 50
183 14 Keloğlan Mehmed 50
184 14 Öksüz bekârı Ahmed 50
185 14 Yenişehirli Çalıkoğlu Ali 50
186 15 Sağır Ali 20

Yorumlar