MİLLİ ZEYBEK OYUNLARININ İHYASINA ÇALIŞAN GENÇLER


Sağdan sıra ile oturanlar: Ahmed Burhaneddin, Fevzi Beyler. Ayakta duranlar: Sabahaddin, Hayri, Rıza, Nasib Beyler.


Milli zeybek oyunlarının ihyası için çalışan Topkapı Türk Spor Kulübü’ne mensup gençlerin resimlerini bâlâya dercediyoruz. Yeni ve medeni hayatımızda mürşid ve muktedamız olan Gazi Paşa Hazretleri’nce de takdire layık görülen zeybek oyunları hem bedii bir spor, hem de milli bir raks olmak itibariyle bilhassa yeni yetişen gençlerimiz ve sporcularımız tarafından neşr ve tamimine çalışılması pek ziyade şayan-ı arzudur. Asri hayat dans, musiki, spor gibi bediiyatla alakadar zevk ve heyecanları en zaruri ihtiyaçlar sırasına koymuştur. Gençlerimizi umumi ve süfli mahallerde baş döndürücü bir süratle taammüm eden ve Afrika akvam-ı vahşiyyesinin cünbüşlerini takliden yapılan tango, şimi, fokstrot gibi hoplayıp zıplamalardan korumak lazımdır. Bunun için de en iyi çare vücuda zarif, bedii ve heyecanlı inhinalar veren zeybek oyunlarını kendimize maletmektir.

Yorumlar