BURSA'DA ŞEHİR İÇİNDE SİLAH ATMANIN YASAKLANMASI


 Sinan ÇULUK


Şimdiki hali pek bilmiyorum ama Bursa’da yakın zamanlara kadar bilhassa Ramazan ayında iftar saatlerinde her köşeden bir silah sesi duyuluyordu. Eskiden de böyle olduğundan bu faaliyeti engellemek için alınan en somut tedbirlerden birini sunuyorum. Şehir içinde silah atanların on gün hapis ve para cezası ile cezalandırılacaklarından, bilhassa delikanlıların mahalle imam ve muhtarları aracılığı ile uyarılmasına dair bir ilan. Ahmed Vefik Paşa’nın Bursa valiliği sırasında, nevi şahsına münhasır üslûbuyla ilan edilmiş “Bireysel silahlanmaya hayır” kampanyası…


 
  
İLAN

Şehir içinde silah atılması nizamen memnu‘ olduğu malumdur. Hâlbuki eyyam-ı mahsusada işbu memnuiyet hilafına silah atılır. Bunun mazarratları ise meydandadır. Bu cihetle şimdiden bilcümle mahallat imam ve muhtarlarına tenbihat-ı lazimenin icrasıyla bayramda ve eyyam-ı sairede hiçbir kimsenin silah atmaması ve şayet atan olursa zabıtaca hemen tutulup on gün hapsolunduktan sonra ceza-yı nakdî dahi alınarak mücazat edilmesi Meclis-i İdare-i Vilayet’ten ba-ilam zabıtaya emr u tebliğ edilmeğin ona göre bütün imam ve muhtarların mahallelerindeki delikanlılara bundan sonra kangı gün olursa olsun silah atılmayacağı ve şayet atan olursa hapis ve ceza olunacağını güzelce anlatıp memnuiyyete dikkat eylemeleri tenbih kılınır.

Yorumlar