TÜRK ARŞİVCİLİĞİ ÜZERİNE BİR “ZİHNİYET” TAHLİLİ - EK 3


Ek: III
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI.

 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı personeli hizmetiçi eğitimi ders notları, İstanbul, 5 Ekim - 3 Aralık 1992, İstanbul 1993, XXXII, 409 s. - (yayın nu. 1).
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Rehber). Başbakanlık Basımevi, Ankara 1993. X, 91 s.: rnk. res. - (yayın nu. 2).
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü III. Kurumlararası Arşiv Hizmetleri Semineri ders notları, Ankara, 13 – 24 Aralık 1993, Ankara 1993. XVII, 345 s.(yayın nu. 3).
 • Binark, İsmet, Türk arşivlerinin kısa tarihçesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün faaliyetleri. Ankara, 1994. IX, 126 s. - (yayın nu. 4).
 • Binark, İsmet, A Short history of the Turkish archives and the activities of the General Directorate of the State Archives, Ankara 1994. IX, 133 s. (yayın nu. 4).
 • Başbakanlık Merkez Teşkilatı (Tarihçe ve Mevzuat), Başbakanlık Basımevi, Ankara 1995. 2 c. (XXXII, 430; IX, 536 s.: 6 rnk. res.). (yayın nu. 5).
 • Binark, İsmet, Balkan ülkelerinin tarihî kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin önemi. Ankara 1996. 20 s. - (yayın nu. 6) [10–12 Haziran 1996 tarihleri arasında Makedonya Cumhuriyeti'nin Ohrid şehrinde düzenlenen "Balkan Ülkeleri Devlet Arşivleri Genel Müdürleri Yuvarlak Masa Toplantısı"na sunulan tebliğdir].
 • Binark, İsmet, Importance of the Prime Ministry Ottoman Archives for historical sources of the Balkan countries. Ankara 1996. 22 s. (Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate of the State Archives; publication nu. 6) Paper presented in the "Round Table Meeting of the General Directors of State Archives of the Balkan Countries" held in Ohrid, Republic of Macedonia between 10–12 June 1996.
 • Binark, İsmet, Yemen tarihinin kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin önemi= Importance of the Prime Ministry Ottoman Archives for historical sources of Yemen. Ankara 1996. 24 s. (yayın nu. 7).
 • Binark, İsmet, Mısır tarihinin kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin önemi. Ankara 1997. 25 s. (yayın nu. 8).
 • Binark, İsmet, Hırvatistan'ın tarihî kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin önemi. Ankara 1997. 15 s. (yayın nu. 9).
 • Binark, İsmet, Tunus'un tarihî kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin önemi. Ankara 1997. 23 s. (yayın nu. 10).
 • Kastamonu Jurnal Defteri (1252–1253 /1836–1837) Metin ve Tıpkıbasım, Ankara 1998. XI, 419, 123 s. (yayın nu. 11).
 • Millî Arşiv Şûrası (Tebliğler-Tartışmalar) <20-21 Nisan 1998, Ankara> Ajans Varan Matbaacılık, Ankara 1998. XLV, 743 s. (yayın nu. 12).
 • Özkul, İsa, Türk arşivleri bugünü ve geleceği, Ankara 2000. 51 s. (yayın nu. 13).
 • Sarınay, Yusuf, Ottoman Archives and Ethio-Ottoman relations. Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001. 48 s. (yayın nu. 14).
 • Guide on the General Directorate of State Archives, Prime Ministry Printing House, Ankara 2001. V, 25 s. ( publication no. 15).
 • Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk ve Türk-Bulgar ilişkileri (1913–1938). Başbakanlık Basımevi, Ankara 2002. LXXVII, 957 s. (yayın nu. 16).
 • Dünden Bugüne Başbakanlık (1920–2004). Başbakanlık Basımevi, Ankara 2004. XII, 334 s. (yayın nu. 17).
CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI.
 • Arşiv ve arşivcilik bibliyografyası (Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kaynaklar) / haz. İsmet Binark. Başbakanlık Basımevi, Ankara 1979. LXXIX, 285 s. (yayın nu. 2).
 • Binark, İsmet, Arşiv ve arşivcilik bilgileri, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1980. XXIV, 245 s. (yayın nu. 3).
 • Başbakanlık Devlet Arşiv Sitesi "Cumhuriyet Arşivi"nin açılışı, 29 Ekim 1988. Başbakanlık Basımevi, Ankara 1989. 16 s.: 24 plan. (yayın nu. 4).
 • Kurumlararası Arşivcilik ve Dokümantasyon Semineri (2 – 27 Ekim 1989: Ankara), Ankara 1989. 2 c. (190; 50 s.) (yayın nu. 5).
 • Kathpalia, Yash Pal. Arşiv malzemesinin korunması ve restorasyonu / çev. Nihal Somer. Başbakanlık Basımevi, Ankara 1990. XLVII, 219 s. (yayın nu. 6).
 • Benoit, Gerard - Daniele Neirinck. Endüstriyel ve tropikal ülkelerin arşiv binalarında en ekonomik korunma metod ve vasıtaları / çev. Nihal Somer. Ankara 1990. IX, 59 s. (yayın nu. 8).
 • Roper, Michael, Arşiv ve belge yönetimi ile ilgili milli standartlar rehberi RAMP çalışması / çev. Necla İlemin, Ankara 1991. XIV, 87 s. (yayın nu. 9).
 • Cook, Michael, Ap/emrşiv otomasyonuna giriş - bir RAMP çalışması / çev. Necla İlemin, Ankara 1991. XVI, 81 s. (yayın nu. 10).
 • Binark, İsmet, Cumhuriyet döneminde arşiv hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda yapılmış çalışmalar ve Cumhuriyet Arşivi, Ankara 1991. 46 s.(yayın nu. 11).
 • Delmas, B. Arşivler / çev. Nihal Somer, Ankara 1991. XIV,136 s. (yayın nu. 12).
 • Rhoazds, B. James, Milli enformasyon sistemlerinde arşiv ve belge yönetiminin rolü - bir RAMP çalışması / çev. Gül Atay, Ankara 1991. IX, 81 s. (yayın nu. 13).
 • Binark, İsmet, Türk arşivlerinin kısa tarihçesi, önem ve değeri, arşiv hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda yapılmış çalışmalar. Ankara 1991. 17 s.(yayın nu. 14).
 • Milletlerarası Arşiv Kongresi (12.: 6- 11 Eylül 1992: Montreal). XII. Milletlerarası Arşiv Kongresi, 6–11 Eylül 1992, Montreal, Sunulan tebliğler I., Ankara 1992. VII, 45 s. ( yayın nu.15).
 • Milletlerarası Arşiv Kongresi (12.: 6- 11 Eylül 1992: Montreal). XIl. Milletlerarası Arşiv Kongresi, 6–11 Eylül 1992, Montreal: Sunulan tebliğler II., Ankara, 1992. 63 s. ( yayın nu.16).
 • Schellenberg, T. R. Arşiv idaresi / çev. Necla İlemin, Ankara 1993. VII, 286 s.; 9 şekil. ( yayın nu.17).
 • Clements, D. W. G. - D. L. Thomas. Arşiv belgelerinin korunması konusunda temel bilgiler - bir RAMP çalışması / çev. Necla Olsa, Ankara 1993. XIV, 29 s.( yayın nu.18).
 • Bulgaristan'a satılan evrak ve Cumhuriyet dönemi arşiv çalışmaları, Ankara 1993. XXXV, 604 s. ( yayın nu.19).
 • Macar asıllı Türk tarihçisi ve arşivist Lajos Fekete'nin arşivciliğimizdeki yeri, Ankara 1994. XV, 221 s. (yayın nu. 20).
 • Roper, Michael, Koruma ve konservasyon servisinin planlanması, teçhizatlandırılması ve personel istihdamı - bir RAMP çalışması / çev. Necla İlemin, Necla Büyükkırcalı, Ankara 1994. XVI, 89 s.(yayın nu. 21).
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı rehberi, Ankara 1994. VIII, 13, 7 s. (yayın nu. 22).
 • İstiklal Harbi ile ilgili telgraflar, Ankara 1994. V, 652 s. (yayın nu. 23).
 • Lynn, M. Stuart, Muhafaza ve erişim teknolojisi: Bilgi ortamının değiştirilmesinde dijital ve dijital olmayan işlemler arasındaki münasebetler konusunda açıklamalı teknik terimler sözlüğü / çev. Necla İlemin, Necla Büyükkırcalı, Ankara 1994. XX, 95 s. (yayın nu. 24).
 • Arşivcilikle ilgili makaleler / çev. Neclâ Büyükkırcalı, Neclâ İlemin, Ankara 1995. XI, 49 s. (yayın nu. 25).
 • 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlarda ayıklama ve imha komisyonlarına ait çalışma rehberi ve Devlet Arşivi'ne arşiv malzemesinin devir işlemleri, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1996. XIX, 291 s. (yayın nu. 26).
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı rehberi, gnşlm. 2. bsk. Başbakanlık Basımevi, Ankara 1996. XVIII, 451 s. (yayın nu. 27).
 • Azerbaycan belgelerinde Ermeni sorunu (1918–1920), Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001. XXXI, 682 s. (yayın nu. 28).
DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI ENFORMASYON BÜLTENİ.
 • Basında Körfez Savaşı Sonrası Gelişmeler-bibliyografik tarama-(makale, yorum ve haberler), Ankara 1990–1991. 1-10. sayılar "Basında Körfez Bunalımı" adı ile yayınlanmıştır.
 • Türkiye-Avrupa Topluluğu Bibliyografyası (1957–1990) = Turkey-European Community bibliography (1957–1990). -Ankara 1990.- XLVII, 837 s.
 • Basında Dış Türkler-bibliyografya (makale, yorum ve haberler) 1 Ocak–31 Aralık 1990, Ankara 1991. XVIII, 222 s.
 • Basında Dış Türkler-bibliyografya-II (makale, yorum ve haberler) 1 Ocak–31 Aralık 1991, Ankara 1992. XVIII, 229 s.
 • Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası = A Bibliography of Turks out of Turkey, Ankara 1992. 2 c. (LXV, 1379 s.).c. 1. Genel / Altay-Sibirya Türkleri / Batı Türkleri, c. 2.: Doğu Avrupa Türkleri / Türkistan Türkleri.
 • İç ve Dış Basında Karabağ Olayları I-bibliyografya-(makale, yorum ve haberler): 1 Ocak-30 Nisan 1992. -Ankara, 1992.-VI, 88 s.
 • İç ve Dış Basında Karabağ Olayları II-bibliyografya-(makale, yorum ve haberler): 1 Mayıs–30 Haziran 1992. Ankara 1992.-VII, 75 s.
 • Türkiye-Avrupa Topluluğu Bibliyografyası II (1990–1992) = Turkey-European Community Bibliography II (1990–1992). Ankara 1992.-XXXIII, 150 s.
 • Bosna-Hersek Bibliyografyası = Bosnia-Herzegovina bibliography, Ankara 1993. XLVI, 410 s.
 • Basında Dış Türkler-bibliyografya-III (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak–31 Aralık 1992. Ankara 1993. XII, 506 s.
 • Türkiye Dışındaki Türk Vatandaşları Bibliyografyası = A Bibliography of Turkish citizens out of Turkey, Ankara 1993. XXXIX, 187 s.
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı rehberi. - gnşlm. 2. bsk. Ankara 1996. VII, 23, 10 s. (yayın nu. 11).
 • Irak Türkleri Bibliyografyası = A Bibliography of Iraqi Turks, Ankara 1994. LXVII, 426 s.
 • Basında Dış Türkler-bibliyografya-IV (makale, yorum ve haberler) 1 Ocak–31 Aralık 1993. Ankara 1994. XX, 482 s.
 • Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kaynaklar) 1979–1994 = A Bibliography on archival studies (Includes Turkish and foreign sources) 1979–1994. Ankara 1995. 3 c. (CCVII, 1529 s.).
 • Çevre Bibliyografyası, Ankara 1995. LIX, 258 s.
 • Bosna-Hersek Bibliyografyası = A Bibliography of Bosnia-Herzegovina, Ankara 1995. 2 c. (LII, 1299 s.).
 • Batı Trakya Türkleri Bibliyografyası = A Bibliography of Western Thrace Turks, Ankara 1996. LXX, 329 s.
 • Aşçı, Arif, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Merkezi'nin bilgi merkezleri sistemi içindeki yeri ve önemi, Ankara 1996. 15 s. (yayın nu. 18).
 • Basında Dış Türkler-bibliyografya-V (makale, yorum ve haberler) 1 Ocak 1994–31 Aralık 1995. Ankara 1996. XXIII, 612 s.
 • Ege Sorunu Bibliyografyası = A Bibliography of the Aegean question, Ankara 1997. L, 190 s.
 • Kıbrıs Türkleri Bibliyografyası = A Bibliography of Turkish Cypriots, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2000. 2 c. (LIII, 1191 s.).
 • Basında dış Türkler - bibliyografya - VI (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak 1996 – 30 Haziran 2000, Ankara 2001. - XXII, 510 s.
 • Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri bibliyografyası = A Bibliography of relations between Turkey - European Union, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001. XXXV, 808 s.
.
OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI.
 • Atatürk ile İlgili Arşiv Belgeleri (1911–1921 tarihleri arasına ait 106 belge), Ankara 1982. XII, 206 s. (yayın nu. 1).
 • Osmanlı Fermanları = Ottoman Fermans-İstanbul 1992.-208 s. (yayın nu. 2).
 • Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri (1687–1908 yılları arası), Ankara 1992. XLVII, 240, 197 s. (yayın nu. 3).
 • Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri: Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy, I (1578–1914), Ankara 1992. XXVIII, 427 s. (yayın nu. 4).
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Ankara 1992. XXVI, 634 s. (yayın nu. 5).
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Çalışmalarında Uyulacak İmlâ Usul ve Esasları, Ankara 1992. VI, 153 s. (yayın nu. 6).
 • Bosna-Hersek İle İlgili Arşiv Belgeleri (1516–1919), Ankara 1992. XXVIII, 685 s. (yayın nu. 7).
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tasnif Talimatnamesi, Ankara 1992. XIII, 169 s. (yayın nu. 8).
 • Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri: Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy, II (1575–1918), Ankara, 1993. XX, 483 s. (yayın nu. 9).
 • Reychman, Jan-Ananiasz Zajaczkowski. Osmanlı-Türk Diplomatikası El Kitabı = Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics / gnlş. İng. çev. Andrew S. Ehrenkreutz, çev. Mehmet Fethi Atay, İstanbul 1993. XXIV, 257 s. (yayın nu. 10).
 • Musul-Kerkük İle İlgili Arşiv Belgeleri (1525–1919), Ankara 1993. XXXVI, 734 s. (yayın nu. 11).
 • 3 Numaralı Mühimme Defteri (966–968/1558–1560) Tıpkıbasım, Ankara 1993. 570 s. (yayın nu. 12. Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; 1).
 • 3 Numaralı Mühimme Defteri (966–968/1558–1560) Özet ve transkripsiyon, Ankara 1993. LIX, 816 s. (yayın nu. 12. Divan-ı Hümayun Sicilleri dizisi; 1).
 • 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) I.: Kütahya, Karahisâr-i Sâhip, Sultanönü, Hamîd ve Ankara Livâları: Dizin ve tıpkıbasım, Ankara 1993. XXII, 108, 209 s. (yayın nu. 13. Defter-i Hâkânî dizisi; 1).
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915–1920), Başbakanlık Basımevi, Ankara 1995. LXXXIV, 627 s. (yayın nu. 14).
 • Hüseyin Nâzım Paşa, Ermeni Olayları Tarihi, Ankara 1994. 2 c. (LXIV, 463, 543 s.) (yayın nu. 15).
 • Tanzimat Öncesi Merkez Evrakının Tasnif Kılavuzu ve Belge Örnekleri, İstanbul 1994. XIV, 632 s. (yayın nu. 16).
 • Bulgaristan'daki Osmanlı Evrakı, İstanbul 1994. XXIII, 230 s. (yayın nu. 17).
 • Osmanlı Belgelerinde Siyakat Yazısı, Ankara 1994. IX, 285 s. (yayın nu. 18).
 • Osmanlı Fermanları = Ottoman Fermans. - 2. bs. — Başbakanlık Basımevi, Ankara 1994. XXX, 177 s. (yayın nu. 19).
 • 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) II.: Bolu, Kastamonu, Kengırı ve Koca-ili Livâları: Dizin ve tıpkıbasım, Ankara 1994. XIII, 171, 200 s. (yayın nu. 20. Defter-i Hâkânî dizisi; I).
 • 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565–1566) Tıpkıbasım, Ankara 1994. 704 s. (yayın nu. 21. Divan-ı Hümayun Sicilleri dizisi; II).
 • 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565–1566) Özet ve indeks, Ankara 1994. XLIX, 449 s. (yayın nu. 21. Divan-ı Hümayun Sicilleri dizisi; II).
 • Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar'da ve Anadolu'da Yunan Mezâlimi I: Balkanlar'da Yunan Mezâlimi, Ankara 1995.-LIII, 685 s. - (yayın nu. 22).
 • Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezâlimi I: 1906–1918 = Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia based on archives. - Ankara 1995. LXIII, 642 s. (yayın nu. 23).
 • Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezâlimi II: 1919 = Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia based on archives, Ankara 1995. XI, 452 s. (yayın nu. 24).
 • Armenians in Ottoman Documents (1915-1920). -Ankara, 1995.-XLIV, 641 s.-(The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of the State Archives; publication no. 25).
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Katalogları Rehberi, Ankara 1995. XXVII, 320 s. (yayın nu. 26).
 • 166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) Hüdâvendigâr, Biga, Karesi, Saruhân, Aydın, Menteşe, Teke, Alâiye livâları: Dizin ve tıpkıbasım, Ankara 1995.-XVI, 208, 314 s. (yayın nu. 27. Defter-i Hâkânî dizisi; II).
 • 6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564–1565) Tıpkıbasım, Ankara 1995.-673 s. (yayın nu. 28. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; III).
 • 6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564-1565) Özet-transkripsiyon ve indeks, Ankara 1995.-2 c. (XXI, 449; V, 490 s.). - (yayın nu. 28. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; III).
 • Makedonya'daki Osmanlı Evrakı, Ankara 1996. XVI, 229 s. (yayın nu. 29).
 • Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar'da ve Anadolu'da Yunan Mezâlimi II: Anadolu'da Yunan mezâlimi, Ankara 1996. XIII, 674 s. (yayın nu. 30).
 • Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar'da ve Anadolu'da Yunan Mezâlimi III: Gayr-i Müslimlere Yapılan Yunan Mezâlimi, Ankara 1996. XXXVIII, 630 s. (yayın nu. 31).
 • 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530) I: Konya, Bey-şehri, Ak-şehir, Larende, Ak-saray, Niğde, Kayseriyye ve İç-il livâları: Dizin ve tıpkıbasım, Ankara 1996. XVIII, 152, 169 s. - (yayın nu. 32. Defter-i Hâkânî dizisi; III).
 • 12 Numaralı Mühimme Defteri (978–979/1570–1572) Tıpkıbasım, Ankara 1996.-646 s. (yayın nu. 33. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; IV)..
 • 12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979/1570-1572) Özet-transkripsiyon ve indeks, Ankara 1996. 2 c. (XXIX, 434; V, 433 s.), (yayın nu. 33. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; IV)..
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki Belge Türleri, Padişah El Yazıları ve Belge Restorasyonu, İstanbul 1997. 224 s..
 • Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezâlimi III: 1919-1920 = Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia based on archives. -Ankara, 1997.-XXXI, 475 s. - (yayın nu. 34).
 • Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezâlimi IV: 1920-1922 = Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia based on archives. -Ankara 1998.-X, 349 s. - (yayın nu. 35).
 • 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530) II: Amasya, Çorumlu, Sivas-Tokat, Sonisa-Niksar, Karahisar-ı Şarkî, Canik, Trabzon, Kemah, Bayburd, Malatya, Gerger-Kahta ve Divriği-Darende livâları: Dizin ve tıpkıbasım.- Ankara 1997. XX, 246, 319 s. (yayın nu. 36. Defter-i Hâkânî dizisi; III).
 • 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Tıpkıbasım I, II. -Ankara 1997.-II cilt 1016 s. - (yayın nu. 37. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; V).
 • 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-İndeks I. -Ankara 1998.-LIII, 569 s. - (yayın nu. 37. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; V).
 • 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569): Özet-transkripsiyon-indeks III., Başbakanlık Basımevi, Ankara 1999. 3. c. (VII, 412 s.). - (yayın nu. 37. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; V).
 • Sezgin, Abdülkadir, Türkiye'de Alevilik-Bektaşîlik, İstanbul 1998. 70 s. (yayın nu. 38).
 • 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zü'l-kadriyye Defteri (937/1530) I: Âmid, Mardin, Sincar, Musul, Arapkir, Ergani, Çirmük, Siverek, Kiğı, Çemişkezek, Harput, Ruha, Ana-Hit ve Deyr-Rahbe Livâları ile Hısn-ı Keyf ve Siird Kazaları: Dizin ve Tıpkıbasım.- Ankara 1998.-XIV, 142, 285 s. - (yayın nu. 39. Defter-i Hâkânî dizisi: IV).
 • 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyâr-i Bekr ve Arab ve Zü'l- Kâdiriyye Defteri (937/1530) II: Şam, Gazze, Safed, Salt-'Aclûn, Haleb, Hama-Humus, Trablus, 'Ayntâb, Birecik, Adana, 'Üzeyr, Tarsus, Sis, Mar'aş ve Boz-ok Livâları: Dizin ve Tıpkıbasım, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1999. XII, 187, 198 s. (yayın nu. 40. Defter-i Hâkânî dizisi: IV).
 • Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz (Osmanlı Dönemi) I-II., Başbakanlık Basımevi, Ankara 2000. - 2 c. (XXVI, 571; 478 s.) (yayın nu. 41).
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi. - 2. bsk. - Başbakanlık Basımevi, Ankara 2000. LII, 558 s. (yayın nu. 42).
 • Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001, 428 s. (yayın nu. 43).
 • Osmanlı Arşivi'nde Bulunan Muâhedenâmelerden Örnekler = Samples from the treaties in the Ottoman Archives, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2000. XXIII, 259 s. (yayın nu. 44).
 • 373 Numaralı Ayntâb Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri (950/1543): Dizin, transkribe ve tıpkıbasım, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2000. XI, 91, 159 s. (yayın nu. 45. Defter-i Hâkânî dizisi; V).
 • 294 Numaralı Hınıs Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri (963/1556): Dizin, transkribe ve tıpkıbasım, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2000. IX, 88, 102 s.) (yayın nu. 46. Defter-i Hâkânî dizisi; VI).
 • 82 Numaralı Mühimme Defteri (1026-1027/1617-1618: Özet - transkripsiyon - indeks ve tıpkıbasım, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2000. XXIX, 313, 176 s. (yayın nu. 47. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; VI).
 • Ermeni Komiteleri (1891–1895), Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001. XIV, 120 s. (yayın nu. 48).
 • Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri (1914-1919): I = Documents on massacre perpetrated by Armenians, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001. XXII, 740 s. (yayın nu. 49).
 • Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri (1919-1921): II = Documents on massacre perpetrated by Armenians, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001. X, 589 s. (yayın nu. 50).
 • Aspirations et agissements révolutionnaires des Comités Arméniens avant et après la proclamation de la Constitution Ottomane. - 2nd ed. Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001. VIII, 416, 146 s. (yayın nu. 51).
 • Karacakaya, Recep, Kaynakçalı Ermeni Meselesi Kronolojisi (1878–1923), Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001. XV, 261 s. (yayın nu. 52).
 • Münir Süreyya Bey, Ermeni Meselesinin Siyasî Tarihçesi (1877-1914), Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001. XVII, 1079 s. (yayın nu. 53).
 • 83 Numaralı Mühimme Defteri (1036-1037/1626-1628): Özet - transkripsiyon - indeks ve tıpkıbasım, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001. XLV, 116, 82 s. (yayın nu. 54. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; VII).
 • 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530) I: Paşa (Sofya) ve Vize Livâları ile Sağkol Kazâları (Edirne, Dimetoka, Ferecik, Keşan, Kızıl-ağaç, Zağra-i Eski-hisâr, İpsala, Filibe, Tatar-bâzârı, Samakov, Üsküb, Kalkandelen, Kırçova, Manastır, Pirlepe, ve Köprülü): Dizin ve tıpkıbasım, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001. IX, 176, 159 s. (yayın nu. 55. Defter-i Hâkânî dizisi; VII).
 • 85 Numaralı Mühimme Defteri (1040/1630–1631): Tıpkıbasım, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001. 295 s. (yayın nu. 56. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; VIII).
 • Karacakaya, Recep, A Chronology of the Armenian problem with a bibliography (1878–1923), Başbakanlık Basımevi, Ankara 2002. XV, 259 s. (publication no. 57).
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri (1879-1918) I., Başbakanlık Basımevi, Ankara 2002. XVII, 680 s. (yayın nu. 58).
 • 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530) II: Çirmen, Müsellemân-ı Kızılca, Silistre, Kefe, Niğbolu ve Vidin Livâları, Çirmen ve Vize Müsellemleri, Yörük ve Tatar Cemâatleri ile Voynugân-ı Istabl-ı Âmire ve Kıbtiyân-ı Vilâyet-i Rûm-ili: Dizin ve tıpkıbasım, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2002. IX, 163, 145 s. (yayın nu. 59. Defter-i Hâkânî dizisi; VII).
 • 85 Numaralı Mühimme Defteri (1040–1041 (1042) / 1630–1631 (1632)): Özet - transkripsiyon – indeks, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2002. XXIX, 547 s. (yayın nu. 60. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; VIII).
 • Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916–1922), Başbakanlık Basımevi, Ankara 2003. XV, 537 s. (yayın nu. 61).
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri (1918–1919) II., Başbakanlık Basımevi, Ankara 2002. XXVII, 670 s. (yayın nu. 62).
 • Osmanlı Fermanları = Ottoman fermans. - gnşlm. 3. bsk., Semih Ofset Mat. Yay. Amb. San. Tic. Ltd. Şti., Ankara 2003. XVI, 408 s. (yayın nu. 63).
 • 111 Kerkük Livası Mufassal Tahrir Defteri (Kanuni Devri). Dizin transkripsiyon ve tıpkıbasım, Ankara 2003. IX, 128, 87 s. (yayın nu. 64. Defter-i Hâkânî dizisi; VIII).
 • 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530) I: Paşa Livası Solkol Kazaları (Gümülcine, Yenice-i Kara-su, Drama, Zihne, Nevrekop, Timur-hisarı, Siroz, Selanik, Sidre-kapsi, Avrat-hisarı, Yenice-i Vardar, Kara-verye, Serfiçe, İştin, Kestorya, Bihlişte, Görice, Florina( ve Köstendil Livası: Dizin ve tıpkıbasım, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2003. IX, 159, 153 s. (yayın nu. 65. Defter-i Hâkânî dizisi; IX).
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri (1920–1922) III., Başbakanlık Basımevi, Ankara 2004. XVI, 592 s. (yayın nu. 66).
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1845–1890) I., Başbakanlık Basımevi, Ankara 2004. XIX, 617 s. (yayın nu. 67).
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1891–1893) II. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2004. - XIX, 551 s. (yayın nu. 68).
 • 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530) II: Vılçıtrın, Prizrin, Alaca-hisâr ve Hersek Livâları <Dizin ve tıpkıbasım>. Başbakanlık Basımevi, Ankara 2004. VII, 148, 104 s. (yayın nu. 69. Defter-i Hâkânî dizisi; IX).
 • Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri (XVI-XX), Başbakanlık Basımevi, Ankara 2004. XX, 280 s. (yayın nu. 70).
 • Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I. - Başbakanlık Basımevi, Ankara 2005. VII, 696 s. (yayın nu. 71).
 • Osmanlı Belgelerinde Kazan, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2005. XXIII, 546 s. (yayın nu. 72).
 • Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri II. - Başbakanlık Basımevi, Ankara 2005. XXX, 672 s. (yayın nu. 73).
 • Osmanlı Yönetiminde Makedonya, Düzey Matbaacılık, İstanbul 2005. XVII, 366 s. (yayın nu. 74).
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1894-1895) III. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2006. - XXII, 547 s. - (yayın nu. 75).
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1896-1922) IV., Başbakanlık Basımevi, Ankara 2006. XVIII, 460 s. (yayın nu. 76).
 • Gökkubbe Altında Birlikte Yaşamak, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2006. XV, 364 s. (yayın nu. 77).
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri (1841–1898) I., Başbakanlık Basımevi, Ankara 2006. XV, 435 s. (yayın nu. 78).
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri (1899–1906) II., Başbakanlık Basımevi, Ankara 2006. XIII, 425 s. (yayın nu. 79).
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri (1907–1921) III., Başbakanlık Basımevi, Ankara 2006. XI, 434 s. (yayın nu. 80).
 • Osmanlı Belgelerinde Irak: Plan, fotoğraf ve belgelerle= Iraq during the Ottoman period: Plans, photograps and documents, Ankara 2006. XIX, 227 s. (yayın nu. 83).
 • Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı (1853-1856), Ankara 2006. XIX, 545 s.: hrt. (yayın nu. 84).
 • Osmanlı Yer Adları (Alfabetik sırayla), Ankara 2006. XI, 711 s.: hrt. (yayın nu. 21).
 • Sergi Katalogu. Bedestan’dan Kapalıçarşı’ya Arşiv Belgeleri Sergisi, 12 Şubat 2005-İTO Eminönü, 15–28 Şubat 2005. Dolmabahçe Sarayı, Camlıköşk.
 • Sergi Katalogu. Balkanlar’da Osmanlı Hoşgörüsü ve Müzehheb Fermanlar Sergisi, 11-13 Mayıs 2005, Osmangazi Üniversitesi Eskişehir.
 • Sergi Katalogu. Fermanlar Beratlar ve Balıkesir Belgeleri Sergisi, 17-25 Mayıs 2005, Balıkesir Belediyesi Hizmet Binası.
 • Sergi Katalogu. Osmanlı Belgelerinde Kafkasya Sergisi, 21 Mayıs 2005, CRR Konser Salonu Harbiye-İstanbul.
 • Sergi Katalogu. Osmanlı Belgelerinde Bilâd-ı Şam, 26–30 Eylül 2005, Şam.
 • Sergi Katalogu. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Osmanlı Belgelerinde Diyarbakır, 2006 II. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır 2006.
 • Sergi Katalogu. Gökkubbe Altında Birlikte Yaşamak, Belgelerle Osmanlı Tecrübesi, TBMM Şeref Salonu, Ankara 2006.

Yorumlar