TÜRK ARŞİVCİLİĞİ ÜZERİNE BİR “ZİHNİYET” TAHLİLİ - EK 2


Ek: II
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YAYINLARINA KATKIDA BULUNUNANLAR

İstanbul Külliyâtı I -İstanbul Ahkâm Defterleri İstanbul Esnaf Tarihi 1, İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, , İstanbul 1997. 389 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Seyit Ali Kahraman, Yusuf İhsan Genç-Transkripsiyon; Yılmaz Karaca, Salim Kaynar, Bahri Bal, Dursun Baltacıoğlu, Eyüp Aşık, Hayrettin Meral, M. Yahya Okutan, Mehmet Taştan, Mustafa Özsaray, Mustafa Yılmaz, Ramazan Balcı, Rasim Erol, Sabri Atay, Salih Kahriman, , Suat Sevil, Şevket Kacır, Yıldırım Ağanoğlu, Yusuf İhsan Genç.

İstanbul Külliyâtı II-İstanbul Ahkâm Defterleri İstanbulda Sosyal Hayat 1, İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 1997. 418 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Nedim Pakırdağ, Hasan Çağlar, Eyüp Aşık, Salim Kaynar, S. Ali Kahraman, Yusuf İhsan Genç. Transkripsiyon; Yılmaz Karaca, Yusuf İhsan Genç, Eyüp Aşık, Salim Kaynar, Hayrettin Meral, Salih Kahriman, Bahri Bal, Dursun Küçükbaltacı, Salih Özyurt, Numan Yekeler, Mümin Yıldıztaş, M. Yahya Okutan, Mehmet Taştan, Mustafa Özsaray, Mustafa Yılmaz, Ramazan Balcı, Rasim Erol, Sabri Atay, Şevket Kacır, Yıldırım Ağanoğlu.

İstanbul Külliyâtı IV-İstanbul Ahkâm Defterleri İstanbul Tarım Tarihi 1(1743-1757), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 1997, 413 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Nedim Pakırdağ, Hasan Çağlar, Eyüp Aşık, Salim Kaynar, Yılmaz Karaca, Salih Kahriman, A. Zeki İzgöer, Yusuf İhsan Genç. Transkripsiyon; Yılmaz Karaca, Eyüp Aşık, Salim Kaynar, Hayrettin Meral, Salih Kahriman, Sabri Atay, Şevket Kacır

İstanbul Su Külliyatı I - Vakıf Su Defterleri Hatt-ı Hümâyûn (1577-1804), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 1997, 372 s.Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Seyit Ali Kahraman, Yusuf İhsan Genç-Transkripsiyon; Yılmaz Karaca, Ali Kıvrak, Bahri Bal, Dursun Baltacıoğlu, Eyüp Aşık, Hayrettin Meral, M. Yahya Okutan, Mehmet Taştan, Mustafa Özsaray, Mustafa Yılmaz, Ramazan Balcı, Sabri Atay, Salih Kahriman, Salim Kaynar, Suat Sevil, Şevket Kacır, Yıldırım Ağanoğlu.

İstanbul Su Külliyatı II - Vakıf Su Defterleri İlmühaber 1 (1667-1871), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 1997, 494 s.Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Yılmaz Karaca, Nedim Pakırdağ, Salim Kaynar, Hasan Çağlar, Sabri Atay.

İstanbul Su Külliyâtı III-İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri 1 (1786-1791), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 1998, 402 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Yılmaz Karaca, Nedim Pakırdağ, Sabri Atay, Hasan Çağlar, Yunus Selük.

İstanbul Su Külliyâtı IV-İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri 2 (1791-1794), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 1998, 404 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Yılmaz Karaca, Nedim Pakırdağ, Sabri Atay, Hasan Çağlar, Salim Kaynar.

İstanbul Su Külliyâtı V-Vakıf Su Defterleri İlmühaber 2 (1710-1841), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 1998, 398 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Yılmaz Karaca, Eyüp Aşık, Nedim Pakırdağ.

İstanbul Su Külliyâtı VI-Vakıf Su Defterleri İlmühaber 3 (1606-1898), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 1998, 398 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Yılmaz Karaca, Hüseyin Kılıç, Eyüp Aşık, Nedim Pakırdağ.

İstanbul Su Külliyâtı XIX- Mâ-i Lezîz Defterleri 10 (1817-1829), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 2001, 319 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Hüseyin Kılıç, Yılmaz Karaca, Eyüp Aşık.

İstanbul Su Külliyâtı XX- Mâ-i Lezîz Defterleri 11 (1829-1838), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 2001, 364 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Hüseyin Kılıç, Yılmaz Karaca, Eyüp Aşık.

İstanbul Su Külliyâtı XXI- Halkalı Suları 1 (1837-1905), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 2001, 301 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Hüseyin Kılıç, Yılmaz Karaca, Eyüp Aşık.

İstanbul Su Külliyâtı XXII- Halkalı Suları 2 (1843-1913), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 2001, 297 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Hüseyin Kılıç, Yılmaz Karaca, Eyüp Aşık.

İstanbul Su Külliyâtı XXIII- Avrupa Yakası Suları 1 (1603-1826), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 2002, 326 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Hüseyin Kılıç, Yılmaz Karaca, Eyüp Aşık, Nedim Pakırdağ.

İstanbul Su Külliyâtı XXIV- Avrupa Yakası Suları 2 (1577-1842), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 2002, 323 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Hüseyin Kılıç, Eyüp Aşık, Nedim Pakırdağ.

İstanbul Su Külliyâtı XXV- Avrupa Yakası Suları 3 (1574-1831), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 2002, 398 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Hüseyin Kılıç, Eyüp Aşık, Nedim Pakırdağ.

İstanbul Su Külliyâtı XXVI-Vakıf Su Defterleri Suyolcu 1 (1717-1925), İBB Kültür Daire Bşk.lığı Yayınları, İstanbul 2002, 309 s. Redaksiyon, Tashih, Son Tashih ve Bilgisayar Kayıt; Eyüp Aşık, Yılmaz Karaca, Hüseyin Kılıç.

Yorumlar