TÜRK ARŞİVCİLİĞİ ÜZERİNE BİR “ZİHNİYET” TAHLİLİ - EK 1


Ek: I
DAGM OSMANLI ARŞİVİ MENSUPLARI BİBLİYOGRAFYASI.*
AĞANOĞLU, H.Yıldırım, Türkiye`de Göç ve Göçmen Meselesi (Balkan Harbi Sonrası Örneği 1912-1914), İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1999, Doç. Dr. Cezmi Eraslan.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, (haz.), 1896 (Hicrî 1314) Kosova Vilayeti Salnamesi (Üsküp, Priştine, Prizren, İpek, Yenipazar, Taşlıca), Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, İstanbul 2000, 396 s.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım (haz.), 650. Yıl Sempozyumu, Türklerin Rumeli'ye Çıkışı'nın 650.Yıldönümü, Rumeli Dernek ve Vakıfları, İstanbul 2002. 346 s.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, Üsküp Planı (1890), Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, İstanbul 2003.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, II. Dünya Savaşı’nda Yugoslavya'da Bir Direniş Mücadelesi Yücel Teşkilatı, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, İstanbul 2006 (2. Baskı), 48 s.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım (haz.), 4. Rumeli Şiir Şöleni – Şairler ve Şiirler -, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, İstanbul 2006, 56 s.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balkanlar'ın Makûs Talihi Göç, Kum Saati Yayınları, İstanbul 2007 (4. Baskı), 397 s.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, "İleri Karakol Bosna (Yazı Dizisi)", Yüce Devlet Dergisi, (1-6) İstanbul 15 Eylül 1995 - 1 Ocak 1996.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, "1564'te Üsküp", Rumeli'nin Sesi Dergisi (3), İstanbul, Aralık 1996.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, "Devlet Bakanı Güneş Taner İle Röportaj", Rumeli'nin Sesi Dergisi, (5), İstanbul, Kasım 1997.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, "Avcılar Belediye Başkanı Tahsin Salihoğlu İle Röportaj", Rumeli'nin Sesi Dergisi, (5), İstanbul Kasım 1997.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, "Osmanlı Döneminde Rumeli'den Türk Göçlerinin Genel Değerlendirmesi" 650. Yıl Sempozyumu, Türklerin Rumeli'ye Çıkışı'nın 650.Yıldönümü, İstanbul 2002, s. 55-77.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, "Makedonya'da Osmanlı İzleri" 650. Yıl Sempozyumu, Türklerin Rumeli'ye Çıkışı'nın 650.Yıldönümü, İstanbul 2002, s. 137-154.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, “Osmanlı Döneminde Rumeli’den Türk Göçlerinin Genel Değerlendirilmesi”, Proceedings of the Conference on Culture and Identity in the Balkans, 23-24 May, 2002. -: Beykent University Publishing House, İstanbul 2004, s. 11-37.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, "Kitap Tanıtımı: Kim Hangi Yaşta Ne Yaptı?", Rumeli'nin Sesi Dergisi, (7), İstanbul Mart 2004.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, "Kitap Tanıtımı: Balkanlara Veda", Rumeli'nin Sesi Dergisi, (8), İstanbul Mayıs 2005, s. 57.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, “II. Dünya Savaşı Sonrasında Makedonya Türkleri’nin Demokratik Hak Mücadelesi: Yücel Teşkilatı”, 3 rd Conference On Reinventions Of Identity in the Balkans, 11 May 2006, İstanbul.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, "Karadağ Referandumu Sancak Boşnaklarını 3. Kez Birbirinden Ayırdı", Yeni Zamanlar Dergisi, (1), İstanbul Ağustos-Eylül-Ekim 2006, s.25-30.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, "Adakale'de Son Osmanlı Yönetimi ve Adakale Halkına Yapılan Yardımlar", 3. Milletlerarası Balkanlar'da İslam Medeniyeti Sempozyumu. Bükreş 1-5 Kasım 2006.
AĞANOĞLU, Hasan Yıldırım, “Balkan Savaşları'ndan 1. Dünya Savaşı’na Kadar Rumeli’den Türk Göçleri”, Göçler ve Lüleburgaz Ulusal Sempozyumu, Bildiriler, Lüleburgaz 2007.
ALBAYRAK, Muzaffer (Editör), Yakın Tarih İncelemeleri, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2006, 228 s.
ALBAYRAK, Muzaffer (haz.), (Ayhan Özyurt ile birlikte), Yeni Mecmua Çanakkale Özel Sayısı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2006, 384 s.
ALBAYRAK, Muzaffer (haz.), Sanders Liman von, Türkiye'de Beş Sene,. Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2006, 432 s.
ALBAYRAK, Muzaffer, (haz.), Bartlett Ellis Ashmead, Çanakkale Gerçeği, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2005, 294 s.
ALBAYRAK, Muzaffer, (haz.), Selahaddin Adil Paşa, Çanakkale Cephesinden Mektuplar-Hatıralar, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2007, 192 s.
ALBAYRAK, Muzaffer, (Tuncay Yılmazer ile birlikte) Sorularla Çanakkale Muharebeleri, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2007, 206 s.
ALTIN, Abdülkadir, “Şira Adası’nda Bir Bedende İki Başlı Dört Ayaklı (Siyam İkizi) Bir Çocuğun Dünyaya Geldiği” (çeviriyazı), Arşiv Dünyası, (8), Haziran 2006, s.62.
AMAÇ, Mehmet, Zati Divanı'ndan 50 Gazelin Şerhi (301-350), İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1989, Prof. Dr. Ali Alpaslan.
AMAÇ, Mehmet, “XVI. yy. Şâiri Zâtî”, Tepe Edebiyat, (2), Mart 1991, s. 5-7..
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız -1- Cihan Devletinin Şair Kurucuları”, Tepe Edebiyat, (9), Ekim 1991, s. 5-7..
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız -2- Murad Hüdavendigar-Yıldırım Bayezid-Çelebi Mehmed“, Tepe Edebiyat, (10), Kasım 1991, s. 13-14.
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız -3- Murâdî (II. Murad Han)”, Tepe Edebiyat, (11-12), Aralık 1991- Ocak 1992, s. 7-10.
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız -4- Fatih Sultan Mehmed Han (Avnî)”, Tepe Edebiyat, (13), Şubat 1992, s. 22-25.
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız -5- Sultan II. Bayezid Han”, Tepe Edebiyat, (14), Mart 1992, s. 28-29.
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız -6- Yavuz Sultan Selim Han (Selîmî)”, Tepe Edebiyat, (15), Nisan 1992, s. 17-19.
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız -7- I. Bölüm, Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbi)”, Tepe Edebiyat, (16), Mayıs 1992, s. 23-26.
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız -7- I. Bölüm, Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbi)”, Tepe Edebiyat, (17), Haziran 1992, s. 22-25.
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız -8- Sultan II. Selim Han”, Tepe Edebiyat, (18), Temmuz 1992, s. 16-18.
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız -9- Sultan III. Murad Han”, Tepe Edebiyat, (20), Eylül 1992, s. 25-27.
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız -10- Sultan I. Ahmed Han (Bahtî)”, Tepe Edebiyat, (21), Ekim 1992, s. 27-30.
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız -11- Sultan III. Mehmed (Adlî) ve Genç Osman (Farisî)”, Tepe Edebiyat, (23), Aralık 1992, s. 7-9.
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız -12- Sultan IV. Murad Han (Murâdî)”, Tepe Edebiyat, (24), Ocak 1993, s. 15-18.
AMAÇ, Mehmet, “Şâir Sultanlarımız –13- Sultan IV. Mehmed Han (Vefâî) ve II. Ahmed Han”, Tepe Edebiyat, (25), Şubat 1993, s. 9-11..
ATALAR, Mehmet, Irak Türkleri, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1986, Doç. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu.
ATİK Vahdettin, (haz.), (Mustafa Serin, Numan Yekeler, Muhammet Safi, H. Osman Yıldırım ile birlikte), Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-ı Belediyye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul 1996, 9 Cilt.
BAKIRCAN, İsmail, İstanbul Kadılığı 94 Numaralı Şer`iyye Siciline Göre 1807-1808 Senelerinde İstanbul'da Sosyal ve İktisadi Hayat, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1991, Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer.
BALCI , Ramazan, Ebu Hureyre Nesil Yayınları, İstanbul 2006, 176 s.
BALCI, Dr. Ramazan, Birinci Dünya Savaşında Sarıkamış Harekatı, İÜ-AİİTE, Doktora Tezi, 1999, Prof. Dr. Mahir Aydın.
BALCI, Dr. Ramazan, Milli Mücadele'de Yahya Kemal, İÜ-AİİTE, Yüksek Lisans Tezi, 1993, Prof. Dr. Erol Cihan.
BALCI, Ramazan Gül Nesli Hz. Fatıma ve Ehl-İ Beyt, Nesil Yayınları, İstanbul 2006, 220 s.
BALCI, Ramazan Kalp Ülkesinin Sultanı Bediüzzaman Said Nursi Nesil Yayınları, İstanbul 2005..
BALCI, Ramazan Uhud'da Hamza Olmak, Nesil Yayınları, İstanbul 2005, 175 s.
BALCI, Ramazan, (Celal Tetiker ile birlikte) Yeni Tarihçe-i Hayat: Bediüzzaman Said Nursi'nin Hayatı, Davası, Eserleri, Gelenek Yayıncılık, Ocak 2004.
BALCI, Ramazan, Bediüzzaman Said Nursi/Kışta Gelen Bahar Müjdecisi, Rehber Yayınları, İstanbul 2006..
BALCI, Ramazan, En Sevgili'nin Bahçesi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Hayatı, Nesil Yayınları, İstanbul 2007.
BALCI, Ramazan, En Sevgilinin Dostları, Nesil Yayınları, İstanbul 2005.
BALCI, Ramazan, En sevgilinin Sevgilisi Hz. Aişe, Nesil Yayınları, İstanbul 2005.
BALCI, Ramazan, Filistin Osmanlı'yı Yıkan Cephe, Nesil Yayınları, İstanbul: 2006, 261 s.
BALCI, Ramazan, Filistin'de Son Türkler, Tarih Düşünce Kitapları, İstanbul 2005, 141 s.
BALCI, Ramazan, Osmanlı'nın Son Öyküsü, Nesil Yayınları, İstanbul 2006, 301 s.
BALCI, Ramazan, Sarıkamış Yolun Sonu, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 2006, 224 s.
BALCI, Ramazan, Tarihin Sarıkamış Duruşması, Tarih Düşünce Kitapları, İstanbul 2005.
BALGALMIŞ, Abdülkadir, “Atıf Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.III, İstanbul 1991, s.59–60.
BALGALMIŞ, Abdülkadir, “Divriği”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.IX, İstanbul 1994, s.452–454.
BALGALMIŞ, Abdülkadir, Defterdâr-ı Şıkk-ı Evvel Mustafa Atıf Efendi′nin Hayatı Devlet Adamlığı Şairliği ve Kütüphane Vakfiyesi, İÜ. Ed. Fak. Tarih Böl. (Mezuniyet Tezi), 1979, Doç. Dr. Mücteba İlgürel.
BALGALMIŞ, Abdülkadir, Pertev Paşa′nın Hayatı ve Vakıfnamesi (980 H./1572 M.), MÜ-TAE, Yüksek Lisans Tezi, 1996., Prof. Dr. Mücteba İlgürel.
BAYCAR, Yüksel AKTAŞ, II. Mahmud'un Kızı Mihrimah Sultan'ın Sûr-ı Hümâyûnu, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2006, Prof. Dr. Mahir Aydın.
BAYRAM, Sebahattin, H. 1260/M. 1844-H 1275/M.1858 Tarihli Varna Kazası Kadı Sicili, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1995, Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer.
BEKÇİ, Sabit, (Ebul Faruk Önal ile birlikte), Sultan İkinci Abdülhamîd Hân’ın Hayır Eserleri, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2006, 176 s.
BİLGİN, Süleyman, (M. Kemal Öke-Sezgin Demircioğlu ile birlikte), Tarihin Tanıklığında Evliya Çelebi’nin Kütahya’sı, İrfan Yayınevi, İstanbul 2006.
BİLGİN, Süleyman, Bursa Şer'iyye Sicilleri B-317/558 Nolu Defterin Değerlendirilmesi (1826-1827), İÜ-SBE Türk İktisat Tarihi ABD, Yüksek Lisans Tezi, 2002, Doç. Dr. Ahmet Kala.
BİLİRLİ, Tahir, III Numaralı Tokat Şer`iyye Sicilinin Transkripsiyonlu Metni ve Değerlendirilmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi SBE Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006, Y.Doç. Dr. Mehmet Mercan.
BİRİNCİ, A.Mesut, Galata Şer`iye Mahkemesi Sicillerindeki Ferman Berat ve Buyrulduların Değerlendirilmesi, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1996, Prof. Dr. Tevfik Güran.
CEBECİOĞLU, Dr. Murat, (Dr. Zekeriya Türkmen ile birlikte), “Selanik Mevki Kumandanı Mirliva Hasan Muhiddin Paşa′nın Balkan Savaşı′na Dair Notları”, Askeri Tarih Bülteni, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, (51), Ankara Ağustos 2001, s.193-296.
CEBECİOĞLU, Dr. Murat, (Prof Dr. Ali İhsan Gencer ile birlikte) “Bir Kuva-yı Milliyecinin Günlüğü Defter-i Hatırat”, Askeri Tarih Bülteni, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara Ağustos 1983, (35), s.21-95.
CEBECİOĞLU, Dr. Murat, İsazade Tarihinin Bir Bölümü, İÜ. Ed. Fak. Tarih Böl. (Mezuniyet Tezi), 1975, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu.
CEBECİOĞLU, Dr. Murat, Mirliva Hasan Muhiddin Paşa′nın Özel Defteri (Yemen Irak ve Gilan Olayları 1905-1912), İÜ-SBE, Doktora Tezi, Prof Dr. Ali İhsan Gencer.
CEBECİOĞLU, Dr. Murat, Volga Kıyılarında (Esaret Hatıra ve Maceraları), İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Ali İhsan Gencer. Basıldı.[Mehmed Âsaf-Volga Kıyılarında ve Muhtıra (Esaret Hatıra ve Maceraları), Akademi Kitabevi İzmir 1994. 310 s.].
CELEP, Yaşar, “Osmanlı Öncesi Ortakaradeniz Çepnileri”, Arşiv Dünyası, (8), Haziran 2006, s.29–33.
CELEP, Yaşar, İsmail Fenni Ertuğrul'un Sosyolojik ve Tasavvufi Görüşleri, M.Ü. SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1988, Yard. Doç. Dr. Mustafa ÇAĞRICI.
CELEP, Yaşar, Mesudiye Ilışar Köyü Tarihi, Mesvak Yayınları, İstanbul 2005, 200.s.
CEYLAN, Ömer, XI. Asırda Orta Asya Türk Boylarında İktisadi Hayat, MÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1990, Prof. Dr. Hüseyin Salman.
COŞKUN, Fahri, 888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Tahrir Defteri (Tanıtım Tahlil ve Metin), İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1996, Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer.
COŞKUN, Selçuk, Üsküdar Şer`iyye Sicili (9 Cemaziye`l Evvel 1082-16 Şevval 1082), MÜ-TAE, Yüksek Lisans Tezi, 1993, Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık.
ÇAĞLAR, Hasan, İstanbul Kadılığı 76 Numaralı Emir ve Ferman Defteri (1211-1217/1796-1803, MÜ-TAE Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1993, Prof. Dr. İlhan Şahin.
ÇAKICI, Mustafa, (Mümin Yıldıztaş ile birlikte), “DAGM Genel Müdürü ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sarınay ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Üzerine-Mülakat”, Arşiv Dünyası, (4), Ağustos-Eylül 2004, s.12-13.
ÇAKICI, Mustafa, (Mümin Yıldıztaş-Kemal Gurulkan ile birlikte), “Milli Arşiv Kanunu ve Gelişmeler Üzerine- DAGM Genel Müdürü Doç. Dr. Yusuf Sarınay ile Mülakat-Arşiv Dünyası, (3), Nisan-Mayıs 2004, s.12-16.
ÇAKICI, Mustafa, “AB Sürecinde STK′ların Artan Önemi”, Arşiv Dünyası, (3), Nisan-Mayıs 2004, s.17-18.
ÇAKICI, Mustafa, “Bilgi Edinme Hakkının Hukuki Boyutları”, Arşiv Dünyası, (4), Ağustos-Eylül 2004, s.7-11.
ÇAKICI, Mustafa, “Elektronik İmza Yasası ve Getirdikleri”, Arşiv Dünyası, (5), Ocak 2005, s.10-13.
ÇALIŞKAN, Dr. Muharrem Saffet, Vekayinüvis Sadullah Enveri, MÜ-TAE, Doktora Tezi, 2000, Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık..
ÇALIŞKAN, M. Saffet, Üsküdar Şer`iyye Sicili (İstanbul Müftülük Arşivi 6/346 Nolu Defter) (12 Cemaziye`l-Ahir-17 Şevval 1124/17 Temmuz-17 Kasım 1712), MÜ-TAE, Yüksek Lisans Tezi, 1993, Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık.
ÇELİK, Dr. Recep, "Bütün Yönleriyle Ahmet Nebil [Yurteri] Efendi", 7. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyon Belediyesi Yayınları, Afyonkarahisar 2007, (Baskıda).
ÇELİK, Dr. Recep, "Bütün Yönleriyle Hoca İsmail Şükrü [Çelikalay] Efendi", 6. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyon Belediyesi Yayınları, Afyonkarahisar 2002, s.139-163.
ÇELİK, Dr. Recep, "Gümülcineli Bir Milli Mücadele Kahramanı: Mehmet Esat (İleri)", Rumeli Kültürü Dergisi, (2), İstanbul 2002, s. 52-55.
ÇELİK, Dr. Recep, "Maraş Milli Mücadelesinde Din adamları" 1. Kahramanmaraş Sempozyumu Bildirileri, c. II, İstanbul 2005, s.713-728.
ÇELİK, Dr. Recep, "Milli Mücadele Dönemi İngiliz Ermeni İlişkileri", 1. Uluslararası Ermeni Sempozyumu bildirileri, ASAM, Ankara 2007 (Baskıda).
ÇELİK, Dr. Recep, "Milli Mücadele Döneminde Atatürk ve Din Adamları" Atatürk'ün İslama Bakışı: Belgeler ve Görüşler/ Haz: Mehmet Saray ve Ali Tuna- Ankara AKDTYK. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2005, s. 73-152.
ÇELİK, Dr. Recep, "Milli Mücadelede Balıkesir ve Din Adamları" Osmanlıdan Cumhuriyete Balıkesir, Haz: Bülent Özdemir, Zübeyde Güneş Yağcı, İstanbul 2007, s. 297-324.
ÇELİK, Dr. Recep, "Milli Mücadele'de Rumelili İlim Adamları Kırçovalı Abdülhamid Efendi", Rumeli Kültürü Dergisi, (3), İstanbul 2002, s. 44-47.
ÇELİK, Dr. Recep, "Milli Mücadele'de Sivas'dan Bir Kesit" Revak, Sivas 2002, s. 211-213.
ÇELİK, Dr. Recep, "Osmanlı Avrupa′sından Yapılan Göçlerin Balkan Türkleri Tarihi ve Toplumu Perspektifinden Genel Analizi", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, (7), İstanbul 2005 s. 207-217.
ÇELİK, Dr. Recep, "Osmanlı Bürokrasisinde Görev Yapan Ermeniler" Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Erciyes Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, c.IV, Kayseri 2007, s. 27-54.
ÇELİK, Dr. Recep, Ermeni Katliamı İddiaları Çerçevesinde Mondros Mütarekesi Sonrası Kurulan Divan-ı Harbler Ve Yapılan Yargılamalar", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, (4), İstanbul 2003, s.27-42.
ÇELİK, Dr. Recep, Kölemen Abdullah Paşa 1328 Balkan Harbi'nde Şark Ordusu Komutanı Abdullah Paşa'nın Hatıratı (Tahlil ve Metin), İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1991, Prof. Dr. Mehmet Saray.
ÇELİK, Dr. Recep, Millî Mücadelede Din Adamları'nın Rolü, İÜ-SBE, TC. Tarihi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 1999, Prof. Dr. Mehmet Saray.
ÇELİK, Recep, Millî Mücadelede Din Adamları (2 cilt) Emre Yayınları, İstanbul 1999.
ÇINAR, Dr. A.Osman, “Bâbıâli Baskını” Osmanlı Ansiklopedisi, c. V, Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1993, s. 258-263.
ÇINAR, Dr. A.Osman, “Bingazi’de Tarımsal Kalkınma Amaçlı Göçmen İskanı (1851-1904)”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, (7), (3/2004), s. 19-53.
ÇINAR, Dr. A.Osman, “Modern Eğitimci Selim Sâbit Efendi ve Sözün Ölçütü: Miyârü’l‑kelâm”, Uluslararası Vize Tarih ve Kültürü Sempozyumu (Vize/ 28 Nisan 2000)- Türkiye’nin İlk Pedagogu Vize’li Selim Sabit Efendi, Vize 2000, s. 203-215. [Tebliğ].
ÇINAR, Dr. A.Osman, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat’tan Sonra Kurulan Taşra Arşivleri”, I. Millî Arşiv Şûrası (Tebliğler-Tartışmalar) <20-21 Nisan 1998> Ankara, Ankara 1998, s. 257-294. [Tebliğ].
ÇINAR, Dr. A.Osman, “Tanzimat Sonrasında Osmanlı Devleti’nde Arşivler ve Doğal Âfetler”, Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Âfetler ve Deprem Semineri <22-23 Mayıs 2000>, Globus Dünya Basımevi, İstanbul 2001, s. 263-276. [Tebliğ].
ÇINAR, Dr. A.Osman, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Mahallî İdare Arşivleri”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, (1), (1/2002), s. 91-129.
ÇINAR, Dr. A.Osman, Mehmed Emin Behiç Efendi'nin Sevanihü'l-Levâyih'i ve Değerlendirilmesi, MÜ-TAE Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek emLisans Tezi, 1992, Doç. Dr. Özcan Mert.
ÇINAR, Dr. A.Osman, Mehmed Emin Edib Efendi'nin Hayatı ve Tarihi, MÜ-TAE Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 1999, Doç. Dr. Özcan Mert.
ÇULUK, Sinan, (Mustafa Serin ile birlikte), “Milli Saraylar Hazine-i Hassa Arşivi-Cengiz Göncü ile Röportaj” Arşiv Dünyası, (7), Ocak 2006, s.30-36.
ÇULUK, Sinan, “112 Yaşında Sünnet Olan Yusuf′un Arzuhali” (çeviriyazı), Arşiv Dünyası, (8), Haziran 2006, s.54-55..
ÇULUK, Sinan, “Bahçıvanbaşı Charles Henry'nin Bursa Çevresindeki Araştırma Gezisi”, Arşiv Dünyası, (7), Ocak 2006, 43-45.s..
ÇULUK, Sinan, “Heath W. Lowry ile Tarih Metodu, Arşiv Çalışmaları ve Türkiye Macerası Üzerine Mülakat”, Arşiv Dünyası, (5), Ocak 2005, s. 24-29 (Bu mülakat kısa olarak “Asıl ben onlardan çok şey öğrendim” adıyla, Tarih ve Düşünce, (58), Mayıs 2005, s.32-37’ de yayınlanmıştır.)..
ÇULUK, Sinan, “Prof. Dr. Machiel Kiel ile Mülakat”, Arşiv Dünyası, (6), Haziran 2005, s.21-28.
ÇULUK, Sinan, “Prof. Dr. Suraiya Faroqhi ile Mülakat”, Arşiv Dünyası, (7), Ocak 2006, s.46-60.
ÇULUK, Sinan, “Prof. Dr. Mihai Maxim ile Mülakat”, Arşiv Dünyası, (8), Haziran 2006, s.16-27..
ÇULUK, Sinan, “Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu (17-19 Kasım 2005-İstanbul) Üzerine” Arşiv Dünyası, (7), Ocak 2006, s.7-9.
ÇULUK, Sinan, “Yasakçı′dan Kavas′a” Arşiv Dünyası, (8), Haziran 2006, s.34-38..
ÇULUK, Sinan, “Köşk′ten Kiosk′a Lisanımızın Seyrine Bir Nazar”, Arşiv Dünyası, (6), Haziran 2005, s.6-8.
DAĞ, M. Zeki, Tarih-i Şahenşah-ı Hanamenişi (Akamenit İmparatorluğu Tarihi-A.A.OLMSTED’ in eserinden çeviri), DTCF, Fars Dili, Mezuniyet Tezi, 1987, Uz. Dr. Özgün Baykal..
DEMİRCİOĞLU, Sezgin, (M. Kemal Öke-Süleyman Bilgin ile birlikte) Tarihin Tanıklığında Evliya Çelebi’nin Kütahya’sı, İrfan Yayınevi, İstanbul, 2006.
DEMİRCİOĞLU, Sezgin, 615 Numaralı İstanbul Askeri Kassam Defterinin Değerlendirilmesi, İ.Ü.SBE İktisat Tarihi, Yüksek Lisans Tezi, 1999, Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer.
DEMİREL, Mücahit, 19. Yüzyılda Ermenilerin Tebaa-yı Sadıka Olmaktan Çıkışlarını Ortaya Koyan Süreç, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2001, Prof. Dr. Mustafa Erkal.
DENİZ, Ruşen, Baki'nin Me'alimü'l-Yakin fi-Sireti Seyyidi'l-Mürselin Adlı Eserindeki Tümleme Birleşik Cümleler, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1993, Prof. Dr. Mertol Tulum.
DOĞAN, Ramazan, Ermeni Tezvirat-ı Fesadiyesinin Zahire İhracı, İÜ-AİİTE, Yüksek Lisans Tezi, 1993, Prof. Dr. Ali İhsan Gencer.
DURMUŞ, Cafer, Bir Günü Kur’an′la Yaşamak, Erkam Yayınları, İstanbul 2005, 261 s.
EKİCİ, Cevat, “Bir Arşivcinin Şam İzlenimleri”, Arşiv Dünyası, (7), Ocak 2006, s.37-42.
EKİCİ, Cevat, “Futbol, Şehrimizde Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi”, Tarih ve Düşünce, (14), Aralık 2000, s.59-62.
EROĞLU, Nazmi, "31 Mart Vak'ası'nın Oluşumunda İttihatçıların Etkisi ve Bazı Yanılgılar", Köprü, (78), İstanbul 2002, s. 92-108.
EROĞLU, Nazmi, "Arnavutluk İsyanından Muhalif Bir Cuntaya: Halâskâr Zabitân Gurubu", Köprü, (80), İstanbul 2002, 81-92.
EROĞLU, Nazmi, "Bir Devrin Tasfiyesi veya Hilafetin İlgası", Köprü, (65), İstanbul 1999, s. 49-65.
EROĞLU, Nazmi, "Bir Dönüşüm Zamanı Olarak Yirminci Yüzyıl", Köprü, (69), İstanbul, 2000, s. 71-76.
EROĞLU, Nazmi, "Cavid Bey'in İktisadi Görüşleri", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İÜ-AİİTE Dergisi, (2), 2002, s. 163-184.
EROĞLU, Nazmi, "Cavid Bey'in Jöntürk Hareketine Girişi ve Hazin Sonu", Biyografi Analiz, (4), İstanbul 2003, s. 29-33.
EROĞLU, Nazmi, "Çoğunluğu Yok Sayma Girişimi", Tarih ve Düşünce, (9), İstanbul 2002, s. 42-47.
EROĞLU, Nazmi, "Dünya Barışı İçin Yeni Bir Tarih Tasavvuru Zarureti ve Hodgson'un Katkıları", Köprü, (82), İstanbul 2003, s. 46-53.
EROĞLU, Nazmi, "Eğitim, Eğitimde Özgür Ortamın Önemi ve Türkiye", Köprü, (68), İstanbul 1999, s. 68-74.
EROĞLU, Nazmi, "Eski Yunan Medeniyeti, Doğu ve Batı", Köprü, (84), 2003, s. 76-91.
EROĞLU, Nazmi, "Filistin Halkının Istırabı ve Yakılması Gereken (!) Bir Kitabın Anatomisi", Okumuş Adam, (11), İstanbul 2002, s. 40-47.
EROĞLU, Nazmi, "Hayek'in Kölelik Yolu", Okumuş Adam, (9), İstanbul 2002, s. 10-15.
EROĞLU, Nazmi, "Kimlik, 'Güneydoğu Sorunu' ve Bir Belgenin Ortaya Koyduğu Tarihî Arka Plan", Alternatif, (2-3), İstanbul 2005.
EROĞLU, Nazmi, "Küreselleşmenin İki Yüzü", Köprü, (77), İstanbul 2002, s. 49-60.
EROĞLU, Nazmi, "Müziğin Ruhu veya Ruhun Müziği", İks, (2), İstanbul 2003, s. 52-57.
EROĞLU, Nazmi, "Parvus Efendi'ye Göre, Avrupa'nın Osmanlıyı Sömürgeleştirme ve Esaret Altına Alma Taktikleri ve Buna Karşı Alınacak Tedbirler", Alternatif, (1), İstanbul 2004, s. 34-38.
EROĞLU, Nazmi, "Rumeli'de Bir Alperen Sarıca Saltık (Saltuk) Gazi", Rumeli'nin Sesi, (7), İstanbul 2004, s. 36-37.
EROĞLU, Nazmi, "Siyasal Meşruluk Meselesi ve Türkiye'nin Demokratik Meşruluğundaki Sıkıntıların Tarihi Sebepleri", Köprü, (64), İstanbul 1998, s. 39-53.
EROĞLU, Nazmi, "Tolstoy'da Ölüm Düşüncesi veya İvan İlyiç'in Ölümü", Köprü, (76), İstanbul 2001, s. 112-117.
EROĞLU, Nazmi, "Türklerde 'Cihad' ve 'Fütühat' Anlayışı", Köprü, (47), İstanbul 1994, s. 17-26. (aynı yazı bir sonraki sayıda hatalı basım sebebiyle yeniden yayınlanmıştır).
EROĞLU, Nazmi, "Ziya Gökalp ve Türk Milliyetçiliği", Toplumbilim, (2), İstanbul 1993, s. 161-168.
EROĞLU, Nazmi, (Bahadır Eroğlu), "11 Eylül'ün Arkasındaki Belirsizlikler", Okumuş Adam, (11), İstanbul 2002, s. 51-53.
EROĞLU, Nazmi, (Bahadır Eroğlu), "Osmanlı Toplumundan Bazı Kesitler veya Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı" Okumuş Adam, (10), İstanbul 2002, s. 9-12. (bu yazı yanlışlıkla rahmetli Ramazan Çoldur'un imzasıyla yayınlanmıştır, düzeltme 11. sayı, s. 31-34'de yapılmıştır).
EROĞLU, Nazmi, (Bahadır Eroğlu), "Türk Siyasetinde Anahtar Bir Kavram: Ehven-i Şer", Köprü, (72), İstanbul, 2000, s. 80-86..
EROĞLU, Nazmi, 1908'den Günümüze Mili İradenin Kuşatılması, Birharf Yayınları, İstanbul Eylül 2004, 256 s.
EROĞLU, Nazmi, Fırtınalı Günlerin Ünlü Maliye Nazırı Cavid Bey, Birharf Yayınları, İstanbul Mart 2006, 560 s.
EROĞLU, Nazmi, Medeniyetlerin Ruhu, Birharf Yayınları, İstanbul Temmuz 2004, 238 s.
EROĞLU, Nazmi, Mehmed Cavid Bey'e Göre Borçlanma ve 1908-1918 Arası Borçlanma Siyaseti, İÜ-SBE İktisat Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 1997, Doç. Dr. Ahmet Kal'a.
EROĞLU, Nazmi, Okundukça Büyüyen Kitap/Seçilmiş Kitaplar Üzerine Düşünceler, Birharf Yayınları, İstanbul Ekim 2004, 268 s.
ERTAN, Dr. M. Hakkı, Sosyo-Ekonomik Açıdan Konut Problemi ve Çözüm Önerileri, İÜ-SBE İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Değişme Bölümü, Doktora Tezi, 1996, Yrd. Doç. Dr. Burhan Baloğlu.
ERTAN, Dr. M.Hakkı, Kitabın İslam Kültüründeki ve Zamanımızdaki Yeri ve Önemi, İÜ. İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Değişme Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 1988, Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven.
GENÇ, Y. İhsan, Osmanlılarda Beratlar, İÜ. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ABD, Yüksek Lisans Tezi, 1988, Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu.
GENÇ, Yusuf İhsan,"113 Numaralı Mühimme Defteri (1113-1113/1701-1703) Transkripsiyon, Tıpkıbasım”, Basılmamış Başbakanlık Uzmanlık Tezi, İstanbul 1987, 173 sh.
GENÇ, Yusuf İhsan,    "Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tasnif Faaliyetlerine Bakış ve Analitik Tasnif Çalışmaları", Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Ders Notları,-5 Ekim 1992-3 Aralık 1992-, İstanbul 1993, s.305-326.
GÖKSU, Süleyman, Mehmed Hasib Rüznamesi (H.1182-1195/M.1768-1781), MÜ-TAE, Yüksek Lisans Tezi, 1993, Doç. Dr. İdris Bostan.
GURULKAN, Kemal, (Kemal Kızıltoprak) (haz.), Halil Hamit, İslam'da Feminizm, Okumuş Adam Yayınları, İstanbul 2001, 167 s.
GURULKAN, Kemal, (Kemal Kızıltoprak), Fatih Sultan Mehmed Han'ın Liderlik Sırları, Okumuş Adam Yayınları, İstanbul 2002, 254 s.
GURULKAN, Kemal, (Kemal Kızıltoprak), Kim Hangi Yaşta Ne Yaptı?, Nokta Yayınları, İstanbul 2003, 200 s.
GURULKAN, Kemal, (Sadeleştiren), Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Emre Yayınları, İstanbul 2004, 800 s.
GURULKAN, Kemal, (Ayhan Özyurt ile birlikte) “Hanlık Dönemi Kadı Sicilleri ve Kırım’dan İzlenimler”, Arşiv Dünyası, (8), Haziran 2006, s.42-47.
GURULKAN, Kemal, (Mustafa Çakıcı-Mümin Yıldıztaş ile birlikte), “Milli Arşiv Kanunu ve Gelişmeler Üzerine- DAGM Genel Müdürü Doç. Dr. Yusuf Sarınay ile Mülakat”, Arşiv Dünyası, (3), Nisan-Mayıs 2004, s.12-16.
GURULKAN, Kemal, “7.2’lik Marmara Depremi-1912 Mürefte Depremi Hakkında Bir Rapor”, Tarih ve Düşünce, (5), Mart 2000, s.38-53.
GURULKAN, Kemal, (Kemal Kızıltoprak), “31 Mart Vakasına Karşı Ulemanın Tavrı ve Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye'nin Beyannameleri”, Köprü, (78), 2004, s. 109-114..
GURULKAN, Kemal, “Bir Felsefe Dili Kurmak”, Okumuş Adam Kitap Tanıtım ve Kültür Dergisi, İstanbul Güz 2000.
GURULKAN, Kemal, “Düşünce Tarihinde Ahlak Ekolleri ve Görüşleri”, Köprü, (75), 2002, s. 65-77.
GURULKAN, Kemal, “Estetikte Güzeli Görmek”, Köprü, (71), 2002, s. 94-96.
GURULKAN, Kemal, “İslam'ın Siyasallaşma Sürecinde Teâli-i İslam Cemiyeti”, Köprü, (72), 2003, s. 107-128.
GURULKAN, Kemal, (Kemal Kızıltoprak), “İstanbul'un Tarihi Su Meselesi”, Tarih ve Düşünce, İstanbul 2002. s. 20-23..
GURULKAN, Kemal, "Arnavut ulusçuluğu sürecinde anadilde eğitim sorunu ve Osmanlı Devleti’nin konuya yaklaşımı" Uluslararası İslam'ın Arnavutlar arasında altı yüz yılı sempozyumu = Gjashtë shekuj të Islamit ndër shqiptarë / Six centuries of Islam among Albanians, 16-17/09/2006 Priştine–Kosova [Tebliğ].
GURULKAN, Kemal, "Osmanlı Belgelerinde Kazan" Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyumu, 11-12 Kasım 2006 Kütahya [Tebliğ].
GURULKAN, Kemal, Teali-i İslam Cemiyeti, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1996, Doç. Dr. Cezmi Eraslan.
GÜNDOĞDU Raşit, Balıkesir Şer‘iyye Sicili (Evail -i Cemaziye'l-Evvel 1021 - 25 Safer 1027) ( 04 Temmuz 1612 - 21 Şubat 1618), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1992, Prof.Dr. Mücteba İlgürel.
GÜNDOĞDU Raşit, Uşşâkîzâde Tarihi (Tahlil-Metin 1106-1124/1694-1712), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2000, Prof. Dr. İdris Bostan..
GÜNDOĞDU Raşit (haz.-Osman ERDEM ile birlikte), Ali Haydar Efendi, Dürerü'l-Hukkâm Şerhu Mecelleti'l-Ahkâm, Mecelle Şerhi, İstanbul 2005, Gül Yayınevi, I. Cilt (595 sh), II. Cilt (571 sh.), III. Cilt (573 sh.), IV. Cilt (524 sh.).
GÜNDOĞDU Raşit (haz.), Uşşakizade İbrahim Hasib, Osmanlı İlmiye Teşkilatı İçin Mühim bir Kaynak, Uşşakizade Tarihi, İstanbul 2005, Çamlıca Basım Yayın A.Ş., I. Cilt (573 sh.), II. Cilt (634 sh.).
GÜNDOĞDU Raşit (Kemal Erkan ve Ahmet Temiz ile birlikte), Sultan İkinci Abdülhamid Han'a Takdim Edilen Jurnallerin Tahkik Raporları (1891-1893), İstanbul 2006, Çamlıca Basım Yayın A.Ş. (565 sh.).
GÜNDOĞDU Raşit, Sultan İkinci Abdülhamid Han'a Yapılan Suikastin Tahkikat Raporu, İstanbul 2007, Çamlıca Basım Yayın A.Ş. (256 sh).
GÜNDOĞDU Raşit, "Uşşaki-zade Tarihi'nde Maraş", I. Kahramanmaraş Sempozyumu (6-8 Mayıs 2004), II. c. s. 741-746.
GÜNDOĞDU Raşit, "Arşiv Belgeleri Işığında Kırım ve Çerkes Göçleri", Uluslararası Göç Sempozyumu, İstanbul 2005, s. 122-126.
GÜNDOĞDU Raşit, "Crima and Circassian İmmigrants in the Archives", Uluslararası Göç Sempozyumu, İstanbul 2005, s. 474-477.
GÜR, Fevzi, (Şefik Kanyılmaz, Nevzat Sağlam ile Birlikte) [Kitabelerin Transkripsiyonu], Editör Süleyman Berk, Zamanı Aşan Taşlar- Zeytinburnu′nun Tarihi Mezar Taşları, Zeytinburnu Belediyesi Yayını, İstanbul Kasım 2006.
İZGÖER Ahmet Zeki (İlhami Yurdakul ile birlikte), Muhammed Hafîd Efendi, “Mehâhü’l-Miyâh İstanbul’un Meşhur İçme Suları”, İstanbul Araştırmaları, (5), İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul 1998, s. 129-161.
İZGÖER Ahmet Zeki (İlyas Çelebi ile birlikte), “Beyâzîzâde Ahmed Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. VI, İstanbul 1992, s. 55-56.
İZGÖER Ahmet Zeki, “93 Harbi’nden Osmanlı’nın Yıkılışına Kadarki Dönemde Hindistan Müslümanları’nın Yardımları”, Dört Mevsim Maraş, (7), İstanbul 2006, s. 54-62.
İZGÖER, Ahmet Zeki, “Ahmed Cevdet Paşa’ya Ait Bazı Tıp Belgeleri”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, c. IV, İstanbul 1998, s. 237-243.
İZGÖER, Ahmet Zeki, “Ahmet Cevdet Paşa ve Bosna Islahatı”, Dîvân, (6), İstanbul 1991, s. 211-223.
İZGÖER, Ahmet Zeki, “Ahmet Cevdet Paşa ve Bosna Islahatı”, Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumu, 26 Mayıs 1998, Fındıklı İstanbul.
İZGÖER, Ahmet Zeki, “Büyük Devlet Olmanın Sırrı ve Osmanlılar”, Türk Dünyası Araştırmaları, (122), İstanbul 1999, s. 27-37.
İZGÖER, Ahmet Zeki, “Halil Hâmid Paşa”, Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi c. V, Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1993, s. 125-127.
İZGÖER, Ahmet Zeki, “Hindistanlı Bir Yazarın Kaleminden Ermeni Meselesi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, (47), İstanbul 1990, s. 55-58.
İZGÖER, Ahmet Zeki, “İslâm Ansiklopedisine Dair”, İslâmî Araştırmalar, c. II, (6), Ankara 1988, s. 68-73.
İZGÖER, Ahmet Zeki, “Ordinaryüs Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ın Sunduğu Bir Konferanstan: Gençlikde Fikir Sıhhati”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2003, s. 373-382.
İZGÖER, Ahmet Zeki, “Osmanlı İmparatorluğu Tarafından Avusturya’ya verilen Ticârî İmtiyâzlara Dâir”, Türk Dünyası Araştırmaları, (59), İstanbul 1989, s. 75-86.
İZGÖER, Ahmet Zeki, “Osmanlı Salnâmelerinin Şehir Tarihi Bakımından Önemi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. III, (6), İstanbul 2005, s. 539-552.
İZGÖER, Ahmet Zeki, “Osmanlı’nın Yıkılışı Öncesinde Hind Hilâl-i Ahmer Yardımları ve Dr. Ensarî’nin Faaliyetleriyle İlgili Bazı Notlar”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, c. VIII, İstanbul 2002, s. 21-38.
İZGÖER, Ahmet Zeki, Râgıp Mehmet Paşa, Tahkik ve Tevfik (Tahlil ve Metin), İÜ-SBE Yeniçağ Tarihi , Yüksek Lisans Tezi, 1988. Prof. Dr. İsmet Miroğlu..
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), Ahmet Rasim, Falaka, Nehir Yayınları, İstanbul 2005, 135 s.
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), Cemal Paşa, Hatırât (1913-1922), Nehir Yayınları, İstanbul 2006, 520 s.
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), Cenap Şahabettin, Tiryaki Sözleri, Nehir Yayınları, İstanbul 2005, 160 s.
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), Diyarbakır Salnâmeleri 1286-1323 (1869-1905), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yayını, toplam V cilt, İstanbul 1999. I. cilt: 456 s./ II. cilt: 379 s./ III. cilt: 480 s./ IV. cilt: 375 s./ V. cilt: 382 s.
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), Grigory Petrov, Beyaz Zambaklar Ülkesinde, çev: Ali Haydar, Nar Yayınları, İstanbul 2007 (baskıda).
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), Koca Râgıp Mehmet Paşa, Tahkik ve Tevfik (Osmanlı-İran Diplomatik Münasebetlerinde Mezhep Tartışmaları), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, 282 s.
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), -Muallim Nâci, Ömer’in Çocukluğu, Nehir Yayınları, İstanbul 2005, 80 s.
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), Müşir Hüseyin Kıdwai, Osmanlı’nın Son Dostları (Hint Alt Kıtasında Türk İmajı), Nehir Yayınları, İstanbul 2004, 391 s.
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), Müşir Hüseyin Kıdwai, Paris Sulh Konferansı Osmanlı’nın Çöküşü, Nehir Yayınları, İstanbul 1991, 158 s.
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), Namık Kemal, Vatan Yahut Silistre, Nehir Yayınları, İstanbul 2005, 111 s.
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), Prens Sabahattin, Görüşlerim, Buruc Yayınları, İstanbul 1999, 264 s.
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), Şehbenderdâze Filibeli Ahmet Hilmi, A‘mâk-ı Hayal (Hayalin Derinliklerine Yolculuk), Nar Yayınları, İstanbul 2007 (baskıda).
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), Tevfik Fikret, Şermin, Nehir Yayınları, İstanbul 2005, 78 s.
İZGÖER, Ahmet Zeki (haz.), Ziya Gökalp, Altın Işık, Nehir Yayınları, İstanbul 2005, 155 s.
İZGÖER, Ahmet Zeki, “Ortaçağ Avrupa′sında Üretim Faaliyetlerinde Önemli Bir Yapılanma: Korporasyonlar”, Arşiv Dünyası, (5), Ocak 2005, s.30-34.
İZGÖER, Ahmet Zeki, Ahmet Cevdet Paşa, Şûle Yayınları, İstanbul 1999, 175 s.
İZGÖER, Ahmet Zeki, Klasik Dönem İlaç Hazırlama Yöntemleri ve Terkipleri, (Nil Sarı, Ramazan Tuğ, Mehmet Yahya Okutan ile birlikte), Novartis İlaç Sektörü, İstanbul 2003, 136 s.
İZGÖER, Dr. Ahmet Zeki, Ahmet Cevdet Paşa'nın Sosyal ve İktisadî Görüşleri, MÜ-SBE İktisat Tarihi, Doktora Tezi, 1979, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu.
KACIR, Şevket, Şer`iyye Sicilleri İstanbul Kadılığı Defterlerine Göre H. 1225-1247 (M. 1810-1831) de İstanbul`da İktisadi Hayat, MÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1996, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu.
KAHRAMAN, Seyit Ali, İslâm Dünyasından Hatıralar Charles Mismer, Bedir Yayınevi, İstanbul 1976.
KAHRAMAN, Seyit Ali, "Beyoğlulu Seyyah Evliya Çelebi'nin Eserinde Galata" Geçmişten Günümüze Beyoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını, İstanbul 2004, s. 721-744.
KAHRAMAN, Seyit Ali, "Evliya Çelebi Trabzon'da", Bir Tutkudur Trabzon, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997, s. 209-230.
KAHRAMAN, Seyit Ali, "Evliya Çelebi'de Edirne", Edirne: Serhattaki Payitaht, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998, s. 105-149.
KAHRAMAN, Seyit Ali, "Evliya Çelebi'de Trabzon", İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı, Makaleler, Taç Vakfı Yayınları, İstanbul 2005. s. 275-285.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Ahmed Cevdet Paşa, Hayatı ve Eserleri (2 eseri ile birlikte) MORPA Kültür Yayınları, İstanbul 1992.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti: Kitabevi, İstanbul, Aralık 2006.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 1. Kitap, (Robert Dankoff ve Yücel Dağlı ile birlikte) Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının Transkripsiyonu - Dizini, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 2. Kitap, (Zekeriya Kurşun ve Yücel Dağlı ile birlikte) Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının Transkripsiyonu - Dizini, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 3. Kitap, (Yücel Dağlı ile birlikte) Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı Bağdat 305 Yazmasının Transkripsiyonu - Dizini, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 4. Kitap, (Yücel Dağlı ile birlikte) Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı Bağdat 305 Yazmasının Transkripsiyonu - Dizini, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 5. Kitap, (Yücel Dağlı ve İbrahim Sezgin ile birlikte) Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı Bağdat 307 Yazmasının Transkripsiyonu - Dizini, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 6. Kitap, (Yücel Dağlı ile birlikte) Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı Revan 1457 Yazmasının Transkripsiyonu - Dizini, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 7. Kitap, (Yücel Dağlı ve Robert Dankoff ile birlikte) Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı Bağdat 308 Yazmasının Transkripsiyonu - Dizini Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2003.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 8. Kitap, (Yücel Dağlı ve Robert Dankoff ile birlikte) Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı Bağdat 308 Yazmasının Transkripsiyonu - Dizini Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2003.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 9. Kitap, (Yücel Dağlı ve Robert Dankoff ile birlikte) Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı Bağdat 306 Yazmasının Transkripsiyonu - Dizini, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2005.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, 1. cilt - 1. kitap (Yücel Dağlı ile birlikte) Yapı Kredi Yayınları, 1. baskı İstanbul Mart 2003, 2. baskı İstanbul Haziran 2003, 3. baskı İstanbul Temmuz 2004, 4. baskı İstanbul Temmuz 2006.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, 1. cilt - 2. kitap (Yücel Dağlı ile birlikte) Yapı Kredi Yayınları, 1. baskı İstanbul Mart 2003, 2. baskı İstanbul Haziran 2003, 3. baskı İstanbul Temmuz 2004, 4. baskı İstanbul Temmuz 2006.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Bursa-Bolu-Trabzon-Erzurum-Azerbaycan-Kafkasya-Kırım-Girit, 2. cilt - 1. Kitap (Yücel Dağlı ile birlikte) Yapı Kredi Yayınları, 1. baskı İstanbul Haziran 2005.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Bursa-Bolu-Trabzon-Erzurum-Azerbaycan-Kafkasya-Kırım-Girit, 2. cilt - 2. Kitap (Yücel Dağlı ile birlikte) Yapı Kredi Yayınları, 1. baskı İstanbul Haziran 2005.
KAHRAMAN, Seyit Ali, (Yücel Dağlı ile birlikte) Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Konya-Kayseri-Antakya-Şam-Urfa-Maraş-Sivas-Gazze-Sofya-Edirne, 3. cilt - 1. Kitap Yapı Kredi Yayınları, 1. baskı İstanbul Haziran 2006.
KAHRAMAN, Seyit Ali, (Yücel Dağlı ile birlikte), Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Konya-Kayseri-Antakya-Şam-Urfa-Maraş-Sivas-Gazze-Sofya-Edirne, 3. cilt - 2. Kitap Yapı Kredi Yayınları, 1. baskı İstanbul Haziran 2006.
KAHRAMAN, Seyit Ali (haz.) (Cevdet Dadaş ve Ahmed Nezih Galitekin ile birlikte), Ebulula Mardin, İlmiye Sâlnâmesi İşaret Yayınları, İstanbul 1998.
KAHRAMAN, Seyit Ali (haz.), Muallim Naci, Hayatı ve Eserleri (5 eseri ile birlikte) MORPA Kültür Yayınları, İstanbul 1992.
KAHRAMAN, Seyit Ali (haz.), Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü'l-Vukuat; 1-4 cilt İstanbul 1978-1979.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Resimli Osmanlı Tarihi, 1-4 cilt. Üçdal Neşriyat İstanbul, 1996.
KAHRAMAN, Seyit Ali (haz.), Mehmed Süreyya Bey, Sicill-i Osmanî; 1-6 cilt, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996.
KAHRAMAN, Seyit Ali (haz.), (Mary Işın ile birlikte), Ahmed Cavid, Tercüme-i Kenzü'l-İştiha: XV. Yüzyıldan Bir Mutfak Sözlüğü, Kitap Yayınevi, İstanbul, Ekim 2006.
KAHRAMAN, Seyit Ali, Ziya Paşa, Hayatı ve Eserleri MORPA Kültür Yayınları, İstanbul 1992.
KAHRİMAN, Salih, 26 No'lu Amasya Şer'iye Sicili'nin Sosyal ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi (1710-1711), Yüksek Lisans Tezi, İÜ-SBE, 1999, Prof. Dr. Tevfik Güran.
KANDIRA, Durmuş, 84 Numaralı Mühimme Defteri (Tahlil-Metin), İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1995, Prof. Dr. Feridun M. Emecen.
KANYILMAZ; Şefik, (Fevzi Gür, Nevzat Sağlam ile Birlikte) [Kitabelerin Transkripsiyonu], Editör Süleyman Berk, Zamanı Aşan Taşlar- Zeytinburnu′nun Tarihi Mezar Taşları, Zeytinburnu Belediyesi Yayını, İstanbul Kasım 2006.
KARACA, İbrahim, Kamu Sektöründe Sözleşmeli Personel Uygulaması, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1993, Prof. Dr. Nusret Ekin.
KARACA, Yılmaz, Havass-ı Refia Mahkemesi 556 Numaralı Kadı Defterine Göre 1828-1844 (1244-1260) Tarihlerinde Eyüp'ün Sosyal ve Ekonomik Yapısı, MÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1997, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu..
KARACAKAYA, Dr. Recep, Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi (1908-1923) , İÜ-AİİTE, Doktora Tezi, 1999, Prof. Dr. Ali İhsan Gencer.
KARACAKAYA, Dr. Recep, Türk-Rus-Ermeni Münasebetleri (1878-1895), İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi , 1992, Prof. Dr. Cemil Oktay.
KARACAKAYA, Recep “İstanbul Ermeni Patriği İzmirliyan ve Siyasi Faaliyetleri”, Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri, c. I, Ankara 2003, s. 379-394.
KARACAKAYA, Recep, "Ermeni Tehciri", Yeni Türkiye, (37), İstanbul 2001.
KARACAKAYA, Recep, "Ermeni Terörizminin Farklı Bir Boyutu", Stratejik Öngörü, (7), İstanbul 2005.
KARACAKAYA, Recep, “1908-1909 Yılları Arasında Ermeni Basınına Genel Bir Bakış”, Sahn-ı Seman, (3), Şubat-Mart-Nisan 2001.
KARACAKAYA, Recep, “Ermeni Tehciri ile İlgili Yargılamalar”, Sahn-ı Seman, (3), Şubat-Mart-Nisan 2001..
KARACAKAYA, Recep, Meclis-i Mebusan Seçimleri ve Ermeniler (1908-1914)”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, (3), İstanbul 2003.
KARACAKAYA, Recep, “Şarköy-Mürefte Depremi (1912)”, Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Afetler ve Deprem Semineri, 22-23 Mayıs 2000, (Bildiriler), İstanbul 2001.
KARACAKAYA, Recep, A Chronology Of The Armenian Problem with A Bibliography (1878-1923), Ankara 2003,.
KARACAKAYA, Recep, Belgelerle Türk-Fransız-Ermeni İlişkilerine Genel Bir Bakış, (1878-1914), Osmanlı Araştırmaları, (24), (2004).
KARACAKAYA, Recep, Ermeni Meselesi Kronoloji ve Kaynakça, İstanbul 2005, Gökkubbe Yayınları.
KARACAKAYA, Recep, Ermenilere Yönelik Ermeni Suikastleri, İstanbul 2006, 47 Numara Yayıncılık.
KARACAKAYA, Recep, İngiltere’de Ermeni Propagandası ve Osmanlı Devleti’nin Buna Karşı Aldığı Önlemler (1878-1900), Ermeni Araştırmaları, (11), Ankara 2003.
KARACAKAYA, Recep, Kaynakçalı Ermeni Meselesi Kronolojisi (1878-1923), Ankara 2001, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 52.
KARACAKAYA, Recep, Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi, İstanbul 2005, Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
KARTALOĞLU, Zehra, Yeni Mecmua’nın Türk Basın Tarihi’ndeki Yeri ve Önemi, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1991, Prof. Dr. İsmail Erünsal.
KAYA, Ali, (çev.), Cennete Doğru Abidler Yolu, -(İmâm-ı Gazâlî’nin Minhâcu′l-Âbidîn adlı eserinin tercüme ve tahrîci), Semerkand Yay., İstanbul 2001. 350 s.
KAYA, Ali, (çev.), Hadislerle İlim ve Hikmet, -(İbn Receb′in Câmi‘u′l-Ulûm ve′l-Hikem adlı eserinin tercüme ve tahrîci), Semerkand Yay., İstanbul 2006. c.I. 616 s., c.II. 547 s., c.III. 750 s.
KAYA, Ali, (çev.), Hakîkate Giden Yol, -(İmâm-ı Gazâlî’nin el-Munkizu mine′d-Dalâl adlı eserinin tercümesi), Semerkand Yay., İstanbul 2005. 200 s.
KAYA, Ali, (çev.), Kalplerin Keşfi, -(İmâm-ı Gazâlî’nin Mükâşefetü′l-Kulûb adlı eserinin tercüme ve tahrîci), Semerkand Yay., İstanbul 2003. 800 s.
KAYA, Ali, (çev.), Kûtü′l-Kulûb, -(Ebû Tâlib el-Mekkî’nin eserinin tercümesi-heyet), Semerkand Yay., İstanbul 2004. 4 cilt, 1700 s.
KAYNAR, Salim, Havâss’ı Refi’a Mahkemesi 43 Numaralı Hüccet Defteri 1051/1641 , MÜ-TAE, Yüksek Lisans Tezi, 1995, Doç. Dr. İlhan Şahin.
KİRİŞCİOĞLU, M. Kudret, Tevarih-i Cedid-i Vilayet-i Engürüs, Cafer Iyâni, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1987, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu.
KİRİŞÇİOĞLU, Mehmet Kudret, Tevarih-i Cedid-i Vilayet-i Üngürüs, Cafer Iyani, (Osmanlı – Macar Mücadelesi Tarihi, 1585 – 1595), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2001, XXXII+127 sayfa, 93 varak orijinal metin.
KİRİŞÇİOĞLU, Mehmet, “Özel Yabancı Okullar”, Tarih ve Düşünce, (20), Temmuz 2001, s.52-53.
KOÇER, Doğan, 8-9. Yüzyıllarda Orta Asya Türk Ülkelerinde Görülen Hayvanlar, MÜ-TAE, Yüksek Lisans Tezi, 1996, Prof. Dr. Hüseyin Salman..
KOÇER, Doğan, (Orhan Sakin-Mehmet Yahya OKUTAN- Mecit Yıldız ile birlikte) Tabîb İbn-i Şerîf, Yadigâr-ı İbn-i Şerif, 15. Yüzyıl Türkçe Tıp Kitabı, I. Cilt, (Transkripsiyon-sadeleştirme), Yerküre Yayınları, İstanbul 2003, 295 s.
KOÇER, Doğan, (Mehmet Yahya OKUTAN- Mecit Yıldız ile birlikte) Tabîb İbn-i Şerîf, Yadigâr-ı İbn-i Şerif, 15. Yüzyıl Türkçe Tıp Kitabı, II Cilt, (Transkripsiyon-sadeleştirme), Yerküre Yayınları İstanbul 2004, 485 s.
(KURÇEREN) DİLBER, Seher, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı`nın Türk Basınına Yansıması, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2001, Prof. Dr. Ali İhsan Gencer.
KURÇEREN, Seher, “ Devlet İdaresinde Hatunların Tesirleri (İslâmiyetten sonra)”, Türk Yurdu, (20), c. IX, Eylül 1988, s. 36.
KUTLUĞ, Emin, (haz.), İslam Ahalinin Düçar Oldukları Mezalim Hakkında Vesaika Müstenid Malumat, Şehbal Yayınları, İstanbul 2006, 156 s.
KUTLUĞ, Emin, (Prof Dr. Türkan Erbengi ile birlikte) Ermenilerin Türklere Yaptiklari Katliamlar ve Tehcir Uygulamalari Belgeseli, Kastas Yayinevi, İstanbul, Nisan 2006, 185 s.
KUTLUĞ, Emin, (Prof Dr. Türkan Erbengi ile birlikte) Müsir Mehmed Zeki Pasa ve Belgelerle Ermeni Olayları, İstanbul, 2005, 290 s.
KUTLUĞ, Emin, “1117/1706 Tarihli Trabzon Vakıf Defteri”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Bölgesi’nin Tarihsel Kaynakları Sempozyumu, [Tebliğ].
KUTLUĞ, Emin, Prof. Dr. Türkan Erbengi'nin Yayınları ve Degerlendirmeler, Kastas Yayinevi, İstanbul, 2006. 100 s.
KUTLUĞ, Emin, Üsküdar Seriyye Sicil Defteri (Istanbul Müftülük Arsivi 6/347 Numarali Defter 1 Ramazan 1124/ Safer 1125), İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1993, Prof. Dr. Tevfik Güran.
KÜÇÜK Mustafa "Kıbrıs Millî Arşivi'nin Muhtevası ve Türkler İçin Ehemmiyeti", Arşiv Dünyası, (1), Aralık 1999, s. 4-7.
KÜÇÜK Mustafa "Merhum Hocam Bekir Kütükoğlu'nun Tevazuu", Bekir Kütükoğlu'na Armağan, İstanbul 1991, s. 17-20.
KÜÇÜK Mustafa "Sultan Abdülaziz: 1861-1876", Osmanlı Ansiklopedisi, c. VI, Ağaç Yayınları, İstanbul 1993, s. 176-229.
KÜÇÜK Mustafa "Sultan V. Murad (Mayıs 1876-Ağustos 1876)", Osmanlı Ansiklopedisi, c. VI, Ağaç Yayınları, İstanbul 1993, s. 230-241.
KÜÇÜK Mustafa, "Allah ve Rasul Sevgisi" (Dashuri All-llahut dhe të Dërguarit të Tij), Kosova Diyanet İşleri Başkanlığı Takvimi 1427-28 (Kalendar 2007), (Arnavutça'ya çeviren: Dr. Abdullah Hamiti), Priştine 2007, s. 99-108.
KÜÇÜK Mustafa, "Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre Bosna-Hersek'teki Osmanlı Mirası", Prilozi, Za Orijentalnu Filologue, vol. 51 (1-272), Sarajevo 2003, s. 163-196.
KÜÇÜK Mustafa, "Belgelerden Benliğimize", Arşiv Dünyası, (7), Ocak 2006, s. 28-29.
KÜÇÜK Mustafa, "Birinci TBMM′nin Açılışı ve Anlamı", Türkler, c. XVI, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 15-27. (Bu makale, aynı yayınlardan çıkan: Genel Türk Tarihi, c. VIII, Ankara 2002, adlı eserin 315-335. sayfalarında da yer almaktadır.).
KÜÇÜK Mustafa, "Birinci TBMM′nin Karakteri (1920-1923)", Sahn-ı Seman, (1), Mayıs-Temmuz 2000, s. 56-61.
KÜÇÜK Mustafa, "Cem Sultan ve Cemşid ü Hurşid Mesnevîsi", Sahn-ı Seman, (1), Mayıs-Temmuz 2000, s. 64-65.
KÜÇÜK Mustafa, "Cevher Ağa: Vücudunu İttihatçılar, Çeşmesini ise Biz Ortadan Kaldırdık", Tarih ve Düşünce, (9), Eylül 2003, s. 62-65.
KÜÇÜK Mustafa, "Duamız Olmasaydı" (Sikur të mos ishte duaja jonë), Dituria İslame, (197), (Arnavutça'ya çeviren: Dr. Abdullah Hamiti), Dhjetor 2006, s. 37.
KÜÇÜK Mustafa, "Müstakim ve Vakur Bir Dâva Adamı: Selâhaddin Kaptanağası" Yeşilay, (857), Nisan 2005, s. 11-13.
KÜÇÜK Mustafa, "Şark Meselesi Çerçevesinde ve İkinci Meşrutiyet'e Kadar Olan Dönemde Osmanlı Devleti'nin Siyasî Vaziyeti", Osmanlı, c. II, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 51-62.
KÜÇÜK Mustafa, "Türkiye'yi Geçmişten geleceğe Taşıyan Güç: Başbakanlık Osmanlı Arşivi", Arşiv Dünyası, (4), Ağustos-Eylül 2004, s. 28-30..
KÜÇÜK Mustafa, "Vakur Bir İnsan Olmak", Arşiv Dünyası, (6), Haziran 2005, s. 19.p
KÜÇÜK Mustafa, "Vambery: Casus Bir Türkoloğun Türkiye ve Avrupa'ya Bakışı", Arşiv Dünyası, (5), Ocak 2005, s. 35-39.
KÜÇÜK, Dr. Mustafa, Birinci Tbmm'nin Yapısı ve Faaliyetleri, İÜ-SBE, Doktora Tezi, 1999, Prof. Dr. Mehmet Saray ve Doç. Dr. Cezmi Eraslan.
KÜÇÜK, Dr. Mustafa, Partisipli Mastarlı veya Fiil-İsimli Bir Kelime ve Ondan Sonra Gelen Yabancı Asıllı Bir Kelime İle Teşkil Edilmiş ve Cümlede Zarf Olarak Kullanılan Kelime Grupları:, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1988, Doç. Dr. Mertol Tulum.
KÜÇÜK, Mustafa, “Arşivcilik Mesleği ve Mes′eleleri-Prof. Dr. Mehmet İpşirli ile Mülakat-”, Arşiv Dünyası, (4), Ağustos-Eylül 2004, s.14-19.
KÜRELİ, İbrahim, “Abdurrahim Muhib Efendi′nin Paris Risâlesi”, İlmî Araştırmalar, (5), İstanbul 1997, s.177-197. (6. sayının sonuç kısmında makalenin ismi “Moralı Seyyid Ali Efendi′nin Paris Risâlesi” olarak düzeltilmiştir.).
KÜRELİ, İbrahim, “XIX. yy. Ortalarında Tire Kazası′na Bağlı Fata Karyesi′nin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi”, II. Türk Kültüründe Tire Sempozyumu 17-19 Kasım 2006. Tire-İzmir.
KÜRELİ, İbrahim, Abdurrahim Muhib Efendi'nin Fransa Sefaretnamesi (Küçük Sefaretname), İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1992, Doç. Dr. M. Şükrü Hanioğlu.
OĞUZ, Nizamettin, “Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Otomasyon Projesi”, Arşiv Dünyası, (7), Ocak 2006, s.26-27.
OKUTAN, M. Yahya, Osmanlı-Türkiye Hilal-i Ahmer Dergilerinin Sistematik İncelemesi (1921-1928), İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Tıp Tarihi ve Deontoloji ABD. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1998, Yard. Doç. Zuhal Özaydın.
OKUTAN, Mehmet Yahya (Prof Dr. Nil SARI ile birlikte), “Osmanlı-Türkiye Hilal-i Ahmer Dergilerinin Sistematik İncelemesi"(1921-1928) 1. Bölüm”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, (6), İstanbul 2000, s.169-236.[ Tebliğ].
OKUTAN, Mehmet Yahya (Prof Dr. Nil SARI ile birlikte), “Osmanlı-Türkiye Hilal-i Ahmer Dergilerinin Sistematik İncelemesi (1921-1928) 2. Bölüm”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, (7), İstanbul 2001, s.245-325. [Tebliğ].
OKUTAN, Mehmet Yahya (Prof Dr. Nil SARI ile birlikte), “Osmanlı-Türkiye Hilal-i Ahmer Dergilerinin Sistematik İncelemesi (1921-1928) 3. Bölüm”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, (8), İstanbul 2002, s.275-346. [Tebliğ].
OKUTAN, Mehmet Yahya (Prof Dr. Nil SARI ile birlikte), “Simya Dili”, MÜ-Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi: Gizli Diller Sempozyumu, İstanbul 2005. [Tebliğ].
OKUTAN, Mehmet Yahya, ( Doğan Koçer- Mecit Yıldız ile birlikte) Yadigar II (15.Yüzyılın Tıp Kitabı) Transkribeli metin ve Sadeleştirilmiş metin, Yerküre Yay., İstanbul 2004, 458 Sahife.,.
OKUTAN, Mehmet Yahya, (Orhan Sakin, Doğan Koçer-Mecit Yıldız ile birlikte) Yadigar I (15.Yüzyılın Tıp Kitabı) Transkribeli metin ve Sadeleştirilmiş metin, Yerküre Yay., İstanbul 2003, 295 Sahife..
OKUTAN, Mehmet Yahya, (Nil Sarı, Ramazan Tuğ, Ahmet Zeki İzgöer ile birlikte) Klasik Dönem İlaç Hazırlama Yöntemleri ve Terkipleri, Novartis, İstanbul 2003.
OKUTAN, Mehmet Yahya, (Prof. Dr. Nil SARI-Ramazan TUĞ-Ahmet Zeki İZGÖER ile birlikte) Klasik Dönem İlaç Hazırlama Yöntemleri ve Terkibleri, İstanbul 2003, 136 s..
OKUTAN, Mehmet Yahya, (Prof Dr. Nil SARI ile birlikte), “Kimya İlmine ait Kitabü'l-Mecmuatü'l-Mücerrebat'a Kısa Bir Bakış”, IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı (4-5 Haziran 1998) Bildirileri, Ed. Prof. Dr. Emre Dölen,İstanbul 2000. s.261-276. [Tebliğ].
OKUTAN, Mehmet Yahya, (Prof Dr. Nil Sarı-Yard. Doç. Dr. Zuhal Özaydın ile Birlikte), “1841-1842 Öğretim Yılına ait Galata Sarayı Tıbbiyesi Faaliyet Raporunun Düşündürdükleri”, IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul 1996. [Tebliğ].
OVALIOĞLU, İlhan, “Murtaza Dede (1880-1955)”, Arşiv Dünyası, (5), Ocak 2005, s.48.
ÖĞMEN, Mesut, Arşivcilik Sistemi ve Organizasyonu, İÜ. İktisat Fakültesi Kamu ve Yerel Yönetim İdaresi Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1991, Prof. Dr. İsmail Ataay.
ÖNAL, Ebul Faruk, (Sabit Bekçi ile birlikte), Sultan İkinci Abdülhamîd Hân’ın Hayır Eserleri, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul, 2006, sh.176.
ÖNAL, Ebulfaruk, Türkiye Selçukluları Zamanında Antalya, MÜ-SBE Ortaçağ Tarihi , Yüksek Lisans Tezi, 1990, Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız.
ÖZDEMİR, Dr. Hüseyin, Tanzimat Sonrası Osmanlı Devleti`nde Kamu Personel Yönetimi, İÜ-SBE, Doktora Tezi, 2001, Prof. Dr. Toker Dereli.
ÖZDEMİR, Hüseyin, “Batı Medeniyeti ve Cemil Meriç”, Köprü, Kış-2003.
ÖZDEMİR, Hüseyin, “Eğitimde İdeoloji ve Din”, Köprü, Güz –1999.
ÖZDEMİR, Hüseyin, “Fransızca'dan İngilizce'ye Dil Sevdası”, Zaman Gazetesi, 10.01.2002.
ÖZDEMİR, Hüseyin, “Kapkaç Terörüne Osmanlının Aldığı Önlemler”, Zaman Gazetesi, 28.11.2001.
ÖZDEMİR, Hüseyin, “Oligarşik bürokrasinin sonu geliyor mu?”, Zaman Gazetesi, 22.09.2003.
ÖZDEMİR, Hüseyin, “Osmanlıda Kamu Personel Yönetimi ve Memuriyet”, Sızıntı, Temmuz- 2006.
ÖZDEMİR, Hüseyin, “Osmanlıda Kanun Şuuru ve Adalet”, Yağmur, Ekim, Kasım-Aralık- 2004.
ÖZDEMİR, Hüseyin, “Osmanlıdan Günümüze İktisadi Düşünce ve Bediüzzaman, Köprü, Kış 1999.
ÖZDEMİR, Hüseyin, “Osmanlının Manevi Surları, Tarihte Ramazan”, (Kitap-makale) Yitik Hazine Yay. İstanbul 2006.
ÖZDEMİR, Hüseyin, “Şarkda İsyan Hareketleri ve Bediüzzaman”, Köprü, Bahar-2000.
ÖZDEMİR, Hüseyin, “Taht Kavgası mı Nizam-ı Alem Davası mı?”, Yağmur , Ocak-Şubat-Mart 2005.
ÖZDEMİR, Hüseyin, “Türk Dilinin İlk Müdafileri”, Zaman Gazetesi 03.03.2002.
ÖZDEMİR, Hüseyin, “Yanlış Hesap Bağdat’tan Döner”, Agora, Ocak-Şubat 2005.
ÖZDEMİR, Hüseyin, Osmanlı Bürokrasisinin Dini Özellikleri, Kılıç, Kalem ve İlim, Yitik Hazine Yay., İstanbul 2006.
ÖZDEMİR, Hüseyin, Osmanlı Devletinde Bürokrasi, Okumuş Adam Yay, İstanbul 2001.
ÖZDEMİR, İlyas (Günümüz Türkçesine Aktaran), Bir İmparatorluğun Dramatik Kaybı Başımıza Gelenler-Mehmed Arif’in eseri-, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul Ekim 2006..
ÖZDEMİR, İlyas, “Çocuklara ve Hayvanlara Etkili Nazarı ile Zarar Veren Yusuf Ağa′dan Muzdarip Olan Musul Ahalisinin Mahzarı ve Arzuhali” (çeviriyazı), Arşiv Dünyası, (8), Haziran 2006, s.58-61.
ÖZDEMİR, İlyas, Basın Tarihi Yönünden Temaşa Dergisinin İncelenmesi, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1993, Doç. Dr. Durali Yılmaz.
ÖZSARAY, Mustafa, Kafkas Halklarından Adığelerin Eski Dinleri ve İslamiyet`in Kuzey Kafkasya`ya Girişi, MÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1998, Doç. Dr. M. Süreyya Şahin.
ÖZYURT, Ayhan, (Kemal Gurulkan ile birlikte) “Hanlık Dönemi Kadı Sicilleri ve Kırım’dan İzlenimler”, Arşiv Dünyası, (8), Haziran 2006, s.42-47.
ÖZYURT, Ayhan (Fuat Yavuz ile birlikte), Lokman bin Seyyid Hüseyin, Kıyafetü'l-İnsâniye fî Şemâilil'l-Osmâniye, Transkripsiyon ve sadeleştirme, Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, 1998.
ÖZYURT, Ayhan (Fuat Yavuz ve Tevfik Temelkuran ile birlikte), Sinan Çavuş Süleymannâme / Tarih-i Feth-i Şikloş ve İstol-Belgrad (Topkapı Sarayı nüshası), Transkripsiyon ve sadeleştirme, Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı yayınları, 1998.
ÖZYURT, Ayhan (Fuat Yavuz ve Tevfik Temelkuran ile birlikte), Tarih-i Hind-i Garbi veya Hadis-i Nev (Topkapı Sarayı nüshası) Transkripsiyon ve sadeleştirme. Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı yayınları, 1999.
ÖZYURT, Ayhan , (Muzaffer Albayrak ile birlikte),Yeni Mecmua Çanakkale Özel Sayısı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2006.
PAKIRDAĞ, Nedim, “Bir Remmal′in (Falcı) Baktığı Fal ile Hırsızlık Faillerini Tespite Çalışan ve Bu Yolda Zanlılara İşkence Eden Sultanhisar Müdürünün Cezalandırılması İçin Yazılan Ferman” (çeviriyazı), Arşiv Dünyası, (8), Haziran 2006, s.56-57..
SAFİ, Muhammet, “İstanbul′un Taşı Toprağı Kültür”, Tarih ve Düşünce, (22), Eylül 2001, s.52-56.
SAFİ, Muhammet, (haz.), (Mustafa Serin, Numan Yekeler, Vahdettin Atik, H. Osman Yıldırım ile birlikte), Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-ı Belediyye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul 1996, 9 Cilt.
SAFİ, Muhammet, (haz.), Asma‘î/Yusuf Sâmih, Yazımız, Bedir Yayınları, İstanbul 1997, 78 s.+68 s. Tıpkıbasım.
SAFİ, Muhammet, (haz.),M. Fetgerey Şoenu, Çerkes Meselesi, Bedir Yayınları, İstanbul 1993.
SAĞLAM, Nevzat, Havass-ı Refi`a Mahkemesi 369 Nolu Kadı Siciline Göre 1815-1820 Tarihlerinde Eyüp'de Sosyal ve İktisadi Hayat, MÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1994, Doç. Dr. Cahid Baltacı.
SAĞLAM, Nevzat, (Şefik Kanyılmaz, Fevzi Gür ile birlikte) [Kitabelerin Transkripsiyonu], Editör Süleyman Berk, Zamanı Aşan Taşlar- Zeytinburnu′nun Tarihi Mezar Taşları, Zeytinburnu Belediyesi Yayını, İstanbul Kasım 2006.
SAKİN, Orhan, (Giritli Aziz Ali Efendi′nin Muhayyelat’ından uyarlama), Mısır Şehzadesi, 2. Baskı, İstanbul 2006, 140 s.
SAKİN, Orhan, (Giritli Aziz Ali Efendi′nin Muhayyelat’ından uyarlama), Mühür, 2. Baskı, İstanbul 2006, 160 s.
SAKİN, Orhan, (Giritli Aziz Ali Efendi′nin Muhayyelat’ından uyarlama), Simyacı ve Sırları, 2. Baskı, İstanbul 2006, 160 s.
SAKİN, Orhan, Arşivlerde Tasnif Sorunu”, Arşiv Dünyası, (4), Ağustos-Eylül 2004, s.20-23.
SAKİN, Orhan, “Eski Türk Dünyasında Bitkiler ve Bitki Kültürü”, Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi, (12), İstanbul 2004, s. 135-199.
SAKİN, Orhan, 8-11. Yüzyıllarda Ortaasya Türk Ülkelerinde Görülen Bitkiler, MÜ-TAE, Yüksek Lisans Tezi, 1966, Prof. Dr. Hüseyin Salman.
SAKİN, Orhan, Anadolu’da Türkmenler ve Yörükler, İstanbul 2006, 582 s.
SAKİN, Orhan, Bozok Sancağı ve Yozgat, Ankara 2004, 269 s.
SAKİN, Orhan, İsa Peygamberi Severseniz Beni Öldürmeyiniz-1915 Ermeni Mezalimi, İstanbul 2006, 375 s.
SAKİN, Orhan, Tarihsel Kaynaklarıyla İstanbul Depremleri, İstanbul 2002, 170 s.
SAKİN, Orhan, (Mehmet Yahya Okutan-Doğan Koçer-Mecit Yıldız ile birlikte), Tabîb İbn-i Şerîf, Yadigâr-ı İbn-i Şerif, 15. Yüzyıl Türkçe Tıp Kitabı, I. Cilt, (Transkripsiyon-sadeleştirme), İstanbul 2003, 295 s.
SARAÇ, H.İbrahim, Halil Sıtkı b. Mehmet Rıfkı’nın Risale-i Usul-i Tarih Adlı Eseri. Metin-Tahlil-Değerlendirme, MÜ-TAE, Yüksek Lisans Tezi, 1992, Doç. Dr. Özcan Mert.
SELVİTOP, Mehmet, H.859 / M.1455 Tarihli Batı Trakya Bölgesine Ait İcmal Defteri, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1999, Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer.
SERİN, Mustafa, “Arşivler de Biraz da Personele Yatırım Yapılsın”, Arşiv Dünyası, (8), Haziran 2006, s.5-6..
SERİN, Mustafa, (Sinan Çuluk ile birlikte), “Milli Saraylar Hazine-i Hassa Arşivi-Cengiz Göncü ile Röportaj” Arşiv Dünyası, (7), Ocak 2006, s.30-36.
SERİN, Mustafa, “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti” (çeviriyazı), Arşiv Dünyası, (1), Aralık 1999, s.10-13.
SERİN, Mustafa, (haz.), (Numan Yekeler, Vahdettin Atik, Muhammet Safi, H. Osman Yıldırım ile birlikte), Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-ı Belediyye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul 1996, 9 Cilt.
SİVRİDAĞ, Abdullah, Girid İhtilali Tarihi, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1990, Doç. Dr. M. Şükrü Hanioğlu.
SİVRİKAYA, İbrahim Âdil, “Kıymetli Arkadaşımız Tevfik Temelkuran′ın Ardından Birkaç Anı”, Arşiv Dünyası, (8), Haziran 2006, s.52.
SİVRİKAYA, İbrahim, “Osmanlı Devletinde Hukuk Kaidelerinin Gelişimi ve Tanzimat’tan Sonraki Uygulanışı”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (1), İstanbul 1972, 139-146.
SİVRİKAYA, İbrahim, “Osmanlı İmparatorluğu İdaresindeki Aşiretlerin Eğitimi ve İlk Aşiret Mektebi”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (11), Ankara1972, s. 17-24.
SİVRİKAYA, İbrahim, “XVIII. Yüzyılda İşportacılıkla İlgili Mücadele”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (13), Ankara 1968, s.69-70.
SULU, Mustafa, “Bilginin Derisi”, Tarih ve Düşünce, (3), Ocak 2000, s.50-53.
ŞAHİN, Gazanfer, Hatt-ı Hümayun Suretleri, MÜ-TAE, Yüksek Lisans Tezi, 1993, Prof. Dr. İdris Bostan.
ŞAHİN, H. Haldun, Üsküdar Kadılığı 6/281 Numaralı Şer`iyye Sicili (1090/1679), İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1992, Prof. Dr. Tevfik Güran.
ŞAHİN, Hacı Haldun, “Arşiv Kanunu Rafa mı Kaldırıldı? Milli Davamız Arşivlerimiz” Arşiv Dünyası, (8), Haziran 2006, s.2-4.
ŞAHİN, Hacı Haldun, “Hazine-i Evrak′ın Kuruluşunun 160. Yılında Arşivlerimiz ve Arşivciliğimiz”, Arşiv Dünyası, (7), Ocak 2006, s.14-19.
ŞAHİN, Hacı Haldun, “Prof. Şahin Uçar ile Mülakat”, Arşiv Dünyası, (6), Haziran 2005, s.9-17.
ŞEN, Orhan, Ali El Amasi Tarikü`l- Edeb Üzerine İnceleme, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2002, Doç. Dr. Hayati Develi.
TERZİ, M. Akif, İstanbul 1131/1719 Tarihli Askeri Kassam Defteri, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1995, Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer.
TOPAL, Zehra, Akçaabat-Vakfıkebir Öşür Defteri/1850, Vakfıkebir Kültür ve Yardımlaşma Derneği yay, Ankara, 2005, s. 383..
TORUN, Ahmet Semih, “Lala Mustafa Paşa ve Vakfiyeleri”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla X. Eyüpsultan Sempozyumu, Tebliğler (12-14 Mayıs 2006), İstanbul, Kasım 2006, s. 368-387..
TORUN, Ahmet Semih, Hassan bin Sâbit'in Hayatı ve Divânından Seçmeler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mezuniyet Tezi, Ankara 1987, Doç. Dr. İnci KOÇAK.
TUĞ, Ramazan (G. Akdeniz-N. Sarı ile birlikte), "Topkapı ve Galata Sarayı Enderûn Hastaneleri", IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi, TTK Basımevi, Ankara 2003.
TUĞ, Ramazan, (Nil Sarı, Ahmet Zeki İzgöer, Mehmet Yahya Okutan ile birlikte) Klasik Dönem İlaç Hazırlama Yöntemleri ve Terkipleri, Novartis, İstanbul, 2003.
TUĞ, Ramazan, (Prof. Dr. Nil Sarı ile birlikte) “Enderûn-ı Hümâyun Kilar-ı Hassa Başkullukçusu Derviş Mehmed'in Dühn Terkiplerine Ait Risalesi” IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirisi (4-5 Haziran 1998; İstanbul), MÜ-Yayın No: 657, Eczacılık Fakültesi Yayın No: 15..
TUĞ, Ramazan, Gunyetü'l-Muhassılîn ve Pânzehir Risalesi'ne Göre (18. Yüzyılda) Zehir ve Panzehir [Yayınlandı-Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları (6) İstanbul 2000], İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1999, Prof. Dr. Nil Sarı.
TÜRE, İskender, Kur’an′da Uzaya Seyahati Anlatılan İnsan Zülkarneyn, İstanbul 1998, 256 s.
UYSAL, Ali Osman, 1313 (1897) Osmanlı-Yunan Harbi, İÜ-SBE Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1990, Prof. Dr. Abdülkadir Donuk.
YAVUZ, Fuat, (Ayhan Özyurt ile birlikte), Lokman bin Seyyid Hüseyin, Kıyafetü'l-İnsâniye fî Şemâilil'l-Osmâniye, Transkripsiyon ve sadeleştirme, Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, 1998.
YAVUZ, Fuat, (Ayhan Özyurt ve Tevfik Temelkuran ile birlikte), Sinan Çavuş Süleymannâme / Tarih-i Feth-i Şikloş ve İstol-Belgrad (Topkapı Sarayı nüshası), Transkripsiyon ve sadeleştirme, Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı yayınları, 1998.
YAVUZ, Fuat, (Ayhan Özyurt ve Tevfik Temelkuran ile birlikte), Tarih-i Hind-i Garbi veya Hadis-i Nev (Topkapı Sarayı nüshası) Transkripsiyon ve sadeleştirme. Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı yayınları, 1999.
YAVUZ, Fuat, “Yeniden Yapılanma ve Arşivler”, Türk Kütüphaneciler Derneği-Yeniden Yapılanma ve Arşivler Paneli 31.03.2004. DAGM İstanbul. [Tebliğ].
YAVUZ, Fuat, “Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü′nde Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları”, Arşiv Dünyası, (5), Ocak 2005, s.16-17.
YAVUZ, Fuat, Erol Güngör'ün Dil Edebiyat ve Edebiyat Sosyolojisiyle İlgili Görüşleri, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1989, Prof. Dr. Sadık K Tural.
YAVUZ, Fuat, Sarıoğlan Kazası’nın Etnografyası (Mezuniyet Tezi), Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Yüksek Lisans Tezi, 1985, Doç. Dr. Umay Günay.
YEKELER, Numan, (haz.), (Mustafa Serin, Vahdettin Atik, Muhammet Safi, H. Osman Yıldırım ile birlikte), Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-ı Belediyye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul 1996, 9 Cilt.
YELKENCİ, Dilek [Cansel] (haz.), Celal Esad Arseven, Eski Galata ve Binaları, Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 1989, 96 s.
YELKENCİ, Dilek [Cansel] (haz.), Celal Esad Arseven, Eski İstanbul Abidat ve Mebanisi, Çelik Gülersoy Vakfı, İstanbul, 1989, 222 s.
YILDIRIM, H. Osman, (haz.), (Mustafa Serin, Numan Yekeler, Vahdettin ATİK, Muhammet Safi ile birlikte), Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-ı Belediyye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul 1996, 9 Cilt.
YILDIRIM, Yakup, “Sayısallaştırmada Format Seçimi”, Arşiv Dünyası, (5), Ocak 2005, s.14-15.
YILDIZ, Adnan, “Arşiv Problemlerimizin Temel Çözümü Arşiv Kanunu”, Arşiv Dünyası, (7), Ocak 2006, s.20-21.
YILDIZ, Adnan, “Cumhuriyet Döneminde Arşivlerimize Yönelik Yapılmış Düzenlemeler (Kısa Tarihçe)”, Arşiv Dünyası, (7), Ocak 2006, s.22-25.
YILDIZ, Adnan, “Provenans Sisteminin Amaçları ve Uygulanması”, Arşiv Dünyası, (8), Haziran 2006, s.7-10..
YILDIZ, Mecit, (Orhan Sakin-Mehmet Yahya Okutan-Doğan Koçer ile birlikte) Tabîb İbn-i Şerîf, Yadigâr-ı İbn-i Şerif, 15. Yüzyıl Türkçe Tıp Kitabı, I. Cilt, (Transkripsiyon-sadeleştirme), Yerküre Yayınları, İstanbul 2003, 295 s.
YILDIZ, Mecit, (Mehmet Yahya Okutan-Doğan Koçer ile birlikte) Tabîb İbn-i Şerîf, Yadigâr-ı İbn-i Şerif, 15. Yüzyıl Türkçe Tıp Kitabı, II Cilt, (Transkripsiyon-sadeleştirme), Yerküre Yayınları İstanbul 2004, 485 s.
YILDIZTAŞ, Mümin, "Atatürk'ün Liderlik Karizması", 19 Mayıs ve Milli Mücadele'de Samsun Sempozyumu 20-22 Mayıs 1999 Bildiriler, Samsun 2000, s. 385-393.
YILDIZTAŞ, Mümin, "Hilal-i Ahmer'in Faaliyetlerinden Bir Kesit", Arşiv Dünyası, (1), Aralık 1999.
YILDIZTAŞ, Mümin, "İşgal İstanbulu'nda Muhacirler ve Mülteciler", Rumeli Kültürü Dergisi, (9-10), İstanbul 2004, s. 60-67.
YILDIZTAŞ, Mümin, "Milli Mücadele'de Hindistan Cephesi", Sağduyu Gazetesi, 29 Mayıs- 2 Haziran 1998.
YILDIZTAŞ, Mümin, "Mütareke İstanbul′unda Dış Yardımlar ve Yabancı Yardım Kuruluşları", Toplumsal Tarih Dergisi, (159), Mart 2007, s.54-60.
YILDIZTAŞ, Mümin, "Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Milli Mücadelede Beykoz", Beykoz Bülteni, Mart 2007.
YILDIZTAŞ, Mümin, (Mustafa Çakıcı ile birlikte), “DAGM Genel Müdürü ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sarınay ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Üzerine-Mülakat”, Arşiv Dünyası, (4), Ağustos-Eylül 2004, s.12-13.
YILDIZTAŞ, Mümin, (Mustafa Çakıcı-Kemal Gurulkan ile birlikte), “Milli Arşiv Kanunu ve Gelişmeler Üzerine- DAGM Genel Müdürü Doç. Dr. Yusuf Sarınay ile Mülakat”, Arşiv Dünyası, (3), Nisan-Mayıs 2004, s.12-16.
YILDIZTAŞ, Mümin, “Bir Başarşivist ile Söyleşi-Prof. Dr. Atilla Çetin ile Mülakat-”, Arşiv Dünyası, (3), Nisan-Mayıs 2004, s.19-20.
YILDIZTAŞ, Mümin, Mütareke Döneminde Suç Unsurları ve İstanbul Hapishaneleri, İÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1997, Y.Doç. Dr. Ali Arslan.
YILMAZ, Dr. Hayrettin, “Ubeydullah bin Mes’ûd Sadruşşerî’a, Hayatı, Eserleri ve Ta’dîlu’l-Kelam” adlı eseri, Türk Dünyâsı Dergisi, (95), 1995, s.204-218.
YILMAZ, Dr. Hayrettin, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî’de Nübüvvet Anlayışı, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Doktora Tezi, 1986, Prof. Dr. Emrullah Yüksel.
YILMAZ, Hayrettin (çev.), Vuslat Yolu (Müeyyedüddin El Cendî′nin Tuhfetü’l-Fütûh adlı eserinin tercümesi), İnsan Yayınları, İstanbul, 1996.
YILMAZ, Nazım, Selman Bursevi-Câmi'ü'l Cevâhir, MÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1995, Doç. Dr. Necdet Öztürk.
YÜCEDAĞ, Dr. İsmail, (Yard. Doç. Dr. Cevdet Dadaş-Dr. Atilla Batur ile birlikte), Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kütahya Vakıfları II/1, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, Kütahya 2000.
YÜCEDAĞ, Dr. İsmail, (Yard. Doç. Dr. Cevdet Dadaş-Dr. Atilla Batur ile birlikte), Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kütahya Vakıfları II/2, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, Kütahya 2000.
YÜCEDAĞ, Dr. İsmail, (Yard. Doç. Dr. Cevdet Dadaş-Dr. Atilla Batur ile birlikte), Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kütahya Vakıfları II/3, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, Kütahya 2001.
YÜCEDAĞ, Dr. İsmail, “Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Efendi ve Tanzimat Döneminde Türkçe İlk Gramer Çalışması:-Mikyâsü′l-Lisân Kıstâsü′l-Beyân-”, Dumlupınar Üniversitesi Kütahyalı Şairler Sempozyumu-I, 4-5 Haziran 1998, Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, Kütahya 2000.
YÜCEDAĞ, Dr. İsmail, Ehl-i Sünnet′e Göre Bilgi Edinme Yolları (Haber-i Sadık), MÜ-SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1985, Prof. Dr. Saim Yeprem.
YÜCEDAĞ, Dr. İsmail, Tanzimat Sonrası Osmanlı Düşünce Yapısının Gelişimi ve Bu Gelişmede Çevirinin Rolü, MÜ-SBE, Doktora Tezi, 1999, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı.
**********
.

Yorumlar